Cảnh giác với những thủ đoạn xuyên tạc quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam

Cảnh giác với những thủ đoạn xuyên tạc quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam

QPTD -Thứ Tư, 02/10/2019, 08:58 (GMT+7)
Trong chiến lược chống phá Việt Nam hiện nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tập trung vào chống phá Đảng, chế độ và hệ tư tưởng

Tự do báo chí là tự do thực hành chân lý và tuân thủ pháp luật

Tự do báo chí là tự do thực hành chân lý và tuân thủ pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 25/06/2018, 15:32 (GMT+7)
Hiện nay, bằng nhiều thủ đoạn, phương tiện khác nhau, các thế lực thù địch tăng cường chống phá Việt Nam, nhất là trong bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận,...

Họ lại "bịt mắt, nói bừa"

Họ lại “bịt mắt, nói bừa”

QPTD -Thứ Năm, 16/06/2016, 18:29 (GMT+7)
Ngày 20-4-2016, Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) công bố cái gọi là “Bản Phúc trình thường niên 2016” xếp hạng tự do báo chí của 180 nước; trong đó, vẫn duy trì cái nhìn sai lệch về tình hình báo chí ở Việt Nam,...

Thực chất của cái gọi là tự do báo chí không giới hạn và sự định kiến, áp đặt

Thực chất của cái gọi là tự do báo chí không giới hạn và sự định kiến, áp đặt

QPTD -Thứ Năm, 02/07/2015, 08:45 (GMT+7)
Hằng năm, Tổ chức “Phóng viên không biên giới” đều tiến hành nhận xét, đánh giá về tình hình báo chí quốc tế, rồi tổ chức xếp hạng về mức độ “tự do” báo chí của một quốc gia theo cảm nhận chủ quan của họ,...

Không thể bác bỏ tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam

Không thể bác bỏ tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 22/06/2015, 10:10 (GMT+7)
Thực tiễn chứng minh, nền báo chí Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều đó bác bỏ mọi sự xuyên tạc cho rằng: ở Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí!

Tự do báo chí không phải là vô hạn

Tự do báo chí không phải là vô hạn

QPTD -Thứ Ba, 16/06/2015, 10:09 (GMT+7)
Những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã có đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí luôn được đảm bảo. Tuy nhiên, tự do báo chí không có nghĩa là báo chí hoạt động vô giới hạn, mà phải trong khuôn khổ pháp luật, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân,...

Việt Nam không vi phạm tự do báo chí, tự do ngôn luận và dân chủ, nhân quyền

Việt Nam không vi phạm tự do báo chí, tự do ngôn luận và dân chủ, nhân quyền

QPTD -Thứ Hai, 23/03/2015, 07:57 (GMT+7)
Hiện nay, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã và đang ráo riết lợi dụng vấn đề “tự do báo chí, tự do ngôn luận, dân chủ, nhân quyền” để tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, chống phá cách mạng nước ta, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ,...

Tự do báo chí với nhiệm vụ ổn định chính trị và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Tự do báo chí với nhiệm vụ ổn định chính trị và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

QPTD -Thứ Tư, 25/02/2015, 08:07 (GMT+7)
Nhằm phát huy vai trò quan trọng của báo chí trong thời kỳ mới của cách mạng Việt Nam, Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI), đã thảo luận, thông qua Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025.

Những âm mưu đen tối núp bóng "tự do báo chí"

Những âm mưu đen tối núp bóng “tự do báo chí”

QPTD -Thứ Hai, 25/08/2014, 11:34 (GMT+7)
Hiện tượng lợi dụng quyền tự do báo chí và nhiều nội dung nhân quyền khác để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân cần được xử lý,...

Đằng sau chiêu bài "Tự do báo chí"

Đằng sau chiêu bài “Tự do báo chí”

QPTD -Thứ Năm, 26/06/2014, 09:58 (GMT+7)
Những năm qua, ở Việt Nam việc đảm bảo quyền con người nói chung, quyền tự do báo chí nói riêng có sự phát triển vượt bậc, được quốc tế thừa nhận. Nhưng bất chấp những thành quả ấy, các thế lực thù địch vẫn rêu rao rằng Việt Nam vi phạm “quyền tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”,...

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KTQP 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Từ 7 giờ sáng ngày hôm nay (22/10/2020), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân các liệt sĩ tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa 22 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:35 - 24/10/2020

HCMSJC55.85056.350
Hà NộiSJC55.85056.370
Đà NẵngSJC55.85056.370

Thời tiết