Tổng Công ty Thái Sơn giữ vững ổn định, nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Tổng Công ty Thái Sơn giữ vững ổn định, nỗ lực vượt khó, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

QPTD -Thứ Hai, 11/11/2019, 13:23 (GMT+7)
Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vững bước hội nhập và phát triển, Tổng Công ty tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với mọi mặt hoạt động; tích cực cơ cấu lại các nguồn lực; tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh dựa trên các thế mạnh của Tổng Công ty...

Lễ ra mắt Quỹ "Mãi mãi tuổi 20" phía Nam

Lễ ra mắt Quỹ "Mãi mãi tuổi 20" phía Nam

QPTD -Thứ Sáu, 20/09/2019, 09:19 (GMT+7)
Chiều ngày 19-9, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) và Hội đồng quản lý Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” đã phối hợp tổ chức lễ ra mắt chi nhánh phía Nam...

Tổng Công ty Thái Sơn thực hiện tốt công tác dân vận

Tổng Công ty Thái Sơn thực hiện tốt công tác dân vận

QPTD -Thứ Hai, 07/08/2017, 13:03 (GMT+7)
Để thực hiện tốt công tác dân vận, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng địa bàn vững mạnh, qua đó tạo cơ sở thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững, đồng thời là một biện pháp quan trọng để gìn giữ thương hiệu Tổng Công ty Thái Sơn và chia sẻ, dung hòa lợi ích với cộng đồng...

Tổng Công ty Thái Sơn quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Tổng Công ty Thái Sơn quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

QPTD -Thứ Năm, 15/12/2016, 16:06 (GMT+7)
Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo cho Chỉ thị đi vào cuộc sống, góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ...

Tổng Công ty Thái Sơn phát huy tinh thần "Tiên phong là người lính"

Tổng Công ty Thái Sơn phát huy tinh thần “Tiên phong là người lính”

QPTD -Thứ Năm, 21/04/2016, 07:57 (GMT+7)
Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Tổng Công ty luôn quán triệt và xác định rõ chức năng kết hợp thực hiện sản xuất, kinh doanh với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, lấy đó là mục tiêu, phương hướng phát triển...

Tổng Công ty Thái Sơn phát huy vai trò của tổ chức đảng trong quá trình cổ phần hóa

Tổng Công ty Thái Sơn phát huy vai trò của tổ chức đảng trong quá trình cổ phần hóa

QPTD -Thứ Năm, 08/10/2015, 07:55 (GMT+7)
Trên cơ sở thực tiễn cổ phần hóa một số công ty con của Tổng Công ty Thái Sơn, xin nêu một số biện pháp khắc phục hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng Đảng và đổi mới phương thức hoạt động các tổ chức đảng, phù hợp với mô hình tổ chức mới của doanh nghiệp,...

Tổng Công ty Thái Sơn tái cơ cấu, phát huy nội lực trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng

Tổng Công ty Thái Sơn tái cơ cấu, phát huy nội lực trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng

QPTD -Thứ Hai, 14/04/2014, 17:09 (GMT+7)
Sau khi tiếp nhận một số đơn vị, Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) đã xúc tiến việc tái cơ cấu, tinh giản biên chế, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh theo nhóm, ngành nghề chuyên môn, tạo điều kiện cho các đơn vị phát huy thế mạnh và mở rộng phương thức huy động nguồn lực,...

Làm theo lời Bác, Tổng Công ty Thái Sơn tích cực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Làm theo lời Bác, Tổng Công ty Thái Sơn tích cực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ

QPTD -Thứ Sáu, 22/11/2013, 09:28 (GMT+7)
Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên ở Tổng Công ty Thái Sơn,...

Tổng Công ty Thái Sơn tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

Tổng Công ty Thái Sơn tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

QPTD -Thứ Sáu, 23/12/2011, 06:28 (GMT+7)
Để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy Tổng Công ty Thái Sơn đã hết sức chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; coi đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của  đơn vị.

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2011)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2011)

QPTD -Thứ Tư, 07/12/2011, 15:10 (GMT+7)
 Tổng mục lục tập hợp tất cả bài viết trong năm, theo chuyên mục và số Tạp chí đã đăng bài; giúp bạn đọc tiện tra cứu, khai thác thông tin và nhìn nhận tổng thể Tạp chí Quốc phòng toàn dân năm 2011.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Australia
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch vui mừng chào đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Bộ trưởng Quốc phòng Australia sang Việt Nam dự Hội nghị ADMM Hẹp diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18 đến 20-02...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết