Bài 4: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bầu cử ở Binh chủng Hóa học

Bài 4: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bầu cử ở Binh chủng Hóa học

QPTD -Thứ Hai, 17/05/2021, 09:37 (GMT+7)
Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học đã tổ chức quán triệt sâu rộng trong toàn Binh chủng. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng ban hành văn bản hướng dẫn; triển khai xây dựng Kế hoạch bầu cử và các kế hoạch phục vụ bầu cử bảo đảm chặt chẽ, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị

Xây dựng nguồn nhân lực thông tin liên lạc quân sự chất lượng cao,đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Xây dựng nguồn nhân lực thông tin liên lạc quân sự chất lượng cao,đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

QPTD -Thứ Hai, 17/05/2021, 09:37 (GMT+7)
Xây dựng nguồn nhân lực thông tin liên lạc quân sự chất lượng cao, với những phẩm chất phù hợp yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là vấn đề cấp thiết, nhằm định hướng quá trình tổ chức, xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngăn ngừa, đẩy lùi vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng ở Sư đoàn 315

Ngăn ngừa, đẩy lùi vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng ở Sư đoàn 315

QPTD -Thứ Hai, 17/05/2021, 09:37 (GMT+7)
Ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng là một trong những nội dung của “Ba khâu đột phá”, được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai với nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo, sát thực tiễn, hiệu quả.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 17/05/2021, 07:55 (GMT+7)
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Giáo sư, Tiến sĩ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết quan trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Bài 3: Vai trò, trách nhiệm của công dân trong Cuộc Bầu cử sắp tới

Bài 3: Vai trò, trách nhiệm của công dân trong Cuộc Bầu cử sắp tới

QPTD -Chủ Nhật, 16/05/2021, 11:45 (GMT+7)
Ở nước ta, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp luôn là hoạt động quan trọng nhất trong các hoạt động dân chủ trực tiếp của công dân. Thông qua các cuộc bầu cử, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân ta được thể hiện đầy đủ, đúng với bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Bài 2: Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

Bài 2: Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

QPTD -Chủ Nhật, 16/05/2021, 11:41 (GMT+7)
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị,...”8. Đồng thời, khẳng định: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị.

Tìm hiểu nguyên tắc bầu cử trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (năm 2015)

Tìm hiểu nguyên tắc bầu cử trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (năm 2015)

QPTD -Thứ Sáu, 14/05/2021, 15:22 (GMT+7)
Để các quy định của pháp luật bầu cử đi vào đời sống xã hội tạo điều kiện cho cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công, bên cạnh trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động đối với các tầng lớp nhân dân, đòi hỏi mỗi cử tri với tư cách là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần đề cao ý thức, trách nhiệm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là nguyên tắc bầu cử.

Thanh niên Quân đội chung tay xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Thanh niên Quân đội chung tay xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

QPTD -Thứ Sáu, 14/05/2021, 07:52 (GMT+7)
Nhân dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, được sự đồng ý của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Bộ Tư lệnh Hóa học tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Thanh niên Quân đội chung tay xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội qua 10 năm xây dựng và phát triển (19/5/2011 - 19/5/2021)

Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội qua 10 năm xây dựng và phát triển (19/5/2011 - 19/5/2021)

QPTD -Thứ Sáu, 14/05/2021, 07:43 (GMT+7)
Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng - Tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam, trực thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

QPTD -Thứ Sáu, 14/05/2021, 07:43 (GMT+7)
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là dịp để mọi công dân của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trên thực tế đối với việc xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Chiều 27-4, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 14:47 - 17/05/2021

EUR27,116.3228,532.95

GBP31,681.0833,004.38

USD22,910.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:58 - 17/05/2021

HCMSJC56.05056.400
Hà NộiSJC56.05056.420
Đà NẵngSJC56.05056.420