Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh

Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh

QPTD -Thứ Ba, 23/07/2019, 08:03 (GMT+7)
Trước hết, Tỉnh tập trung xây dựng, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đảm bảo liên thông, đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn, tính khả thi cao...

Tỉnh Yên Bái tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh

Tỉnh Yên Bái tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh

QPTD -Thứ Năm, 10/05/2018, 14:03 (GMT+7)
Quán triệt, thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng, trực tiếp là của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh tập trung xây dựng lực lượng vũ trang có cơ cấu, thành phần hợp lý, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng và điều kiện, đặc điểm địa bàn...

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tỉnh Yên Bái

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tỉnh Yên Bái

QPTD -Thứ Năm, 29/03/2018, 16:01 (GMT+7)
Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân) là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng hằng năm của các địa phương, có ý nghĩa quan trọng, không chỉ quyết định chất lượng xây dựng Quân đội,....

Lực lượng vũ trang Yên Bái phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ

Lực lượng vũ trang Yên Bái phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ

QPTD -Thứ Hai, 21/03/2016, 08:18 (GMT+7)
Những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trên địa bàn, làm tham mưu và tổ chức thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là, tiềm lực mọi mặt của khu vực phòng thủ từng bước được tăng cường; thế trận quân sự ở từng khu vực, địa bàn được xây dựng liên hoàn, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương...

 Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh ở huyện Văn Yên

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh ở huyện Văn Yên

QPTD -Thứ Sáu, 27/09/2013, 16:53 (GMT+7)
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, sự hướng dẫn giúp đỡ của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) trong Huyện đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược: phát triển KT-XH và tăng cường QP-AN,...

Hội thảo khoa học: "Chiến thắng Tây Bắc năm 1952 - tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử"

Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Tây Bắc năm 1952 - tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”

QPTD -Thứ Sáu, 30/11/2012, 04:33 (GMT+7)
Ngày 29-11-2012, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Tây Bắc năm 1952 - tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Sơn La chủ trì buổi họp báo.

Quân khu 2 nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ

Quân khu 2 nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ

QPTD -Thứ Hai, 05/11/2012, 14:58 (GMT+7)
Những năm qua, Quân khu 2 đã tập trung chỉ đạo xây dựng các tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc; trong đó, diễn tập khu vực phòng thủ là một trong những nội dung được các địa phương đặc biệt quan tâm.

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ở huyện Mù Cang Chải

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ở huyện Mù Cang Chải

QPTD -Thứ Năm, 16/08/2012, 09:05 (GMT+7)
Những năm qua, nhờ thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh mà huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) đã tạo được những chuyển biến tích cực cả về kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như quốc phòng, an ninh.

Yên Bái tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Yên Bái tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

QPTD -Thứ Năm, 07/06/2012, 15:05 (GMT+7)
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện là quan điểm cơ bản của Đảng, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Quán triệt tinh thần đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã và đang coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, đạt kết quả khá toàn diện. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy kinh tế - xã hội của Tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Văn Chấn quán triệt Nghị quyết Đại hội XI trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Văn Chấn quán triệt Nghị quyết Đại hội XI trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương

QPTD -Thứ Sáu, 20/01/2012, 06:37 (GMT+7)
Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương nói riêng, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn xác định cần tiếp tục quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, bằng những chủ trương, biện pháp cụ thể.

Đảng và Bác Hồ trong Cách mạng Tháng Tám
Tháng 8-1945, phong trào cứu nước phát triển đến đỉnh cao trên cả nước, điều kiện khởi nghĩa chín muồi, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi tổng khởi nghĩa: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta"...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 12:56 - 24/08/2019

EUR25464.0526307.74

GBP27985.9728434.13

USD2314023260

Giá vàng

Thời tiết