Hà Nam tập trung phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng, an ninh

Hà Nam tập trung phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng, an ninh

QPTD -Thứ Hai, 20/07/2020, 08:11 (GMT+7)
Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, những năm qua, tỉnh Hà Nam đã đột phá đổi mới tư duy, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Tỉnh phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng, an ninh.

Tỉnh Hà Nam xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Tỉnh Hà Nam xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

QPTD -Thứ Năm, 10/10/2019, 07:58 (GMT+7)
Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành và quán triệt, triển khai thực hiện Đề án 1123 về “Xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016 - 2021”...

Huyện Duy tiên tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Huyện Duy tiên tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

QPTD -Thứ Sáu, 20/04/2018, 09:40 (GMT+7)
Nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng về công tác quốc phòng và an ninh trên địa bàn, những năm qua, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác này,...

Kinh nghiệm trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Hà Nam

Kinh nghiệm trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Hà Nam

QPTD -Thứ Hai, 18/12/2017, 13:30 (GMT+7)
Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nội dung được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Hà Nam quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới sáng tạo, phù hợp với đặc thù địa phương và đạt được kết quả thiết thực...

Tỉnh Hà Nam tăng cường công tác phòng không nhân dân

Tỉnh Hà Nam tăng cường công tác phòng không nhân dân

QPTD -Thứ Hai, 14/11/2016, 13:29 (GMT+7)
Hằng năm, căn cứ vào tình hình, Tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng không nhân dân ở cả 3 cấp phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và thực tế của địa phương. Chính quyền các cấp tổ chức, điều hành tập trung, thống nhất công tác phòng không nhân dân thông qua ban chỉ đạo...

Tỉnh Hà Nam đẩy mạnh thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Tỉnh Hà Nam đẩy mạnh thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

QPTD -Thứ Sáu, 24/06/2016, 07:21 (GMT+7)
Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh - Cơ quan Thường trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh - đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác này, làm cơ sở để triển khai thống nhất...

Tỉnh Hà Nam tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng

Tỉnh Hà Nam tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng

QPTD -Thứ Hai, 23/11/2015, 08:17 (GMT+7)
Quản lý nhà nước về quốc phòng là một nội dung quan trọng của sự nghiệp quốc phòng được triển khai ở các cấp từ Trung ương đến địa phương, cơ sở. Nhận thức rõ điều đó, tỉnh Hà Nam đã và đang thực hiện nhiều biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác này,...

Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Nam thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở

Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Nam thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở

QPTD -Thứ Sáu, 13/06/2014, 16:46 (GMT+7)
Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ là nội dung thường xuyên được Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đảm bảo để lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mấy vấn đề về xây dựng lực lượng dự bị động viên ở Hà Nam

Mấy vấn đề về xây dựng lực lượng dự bị động viên ở Hà Nam

QPTD -Thứ Năm, 13/03/2014, 17:16 (GMT+7)
Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác động viên quân đội (ĐVQĐ) trong tình hình mới, những năm qua, tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác QS,QP địa phương; trong đó, chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) vững mạnh và đã đạt được những kết quả quan trọng,...

Đông đảo người dân dự Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn

Đông đảo người dân dự Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn

QPTD -Thứ Sáu, 07/02/2014, 09:43 (GMT+7)
Sáng 06-02 (tức mồng 07 Tết Nguyên đán), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn, Lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa,...

Sài Gòn - Chợ Lớn trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến
Chỉ 3 tuần sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng tiến công Sài Gòn, thực hiện dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:19 - 23/09/2020

HCMSJC55.40055.850
Hà NộiSJC55.40055.870
Đà NẵngSJC55.40055.870

Thời tiết