Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến thắng trận đầu, nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội Tăng thiết giáp hiện nay

Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến thắng trận đầu, nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội Tăng thiết giáp hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 11/01/2018, 08:29 (GMT+7)
Chiến thắng Tà Mây - Làng Vây đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi, mở đầu và đặt nền móng cho truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội Tăng thiết giáp. Thắng lợi này không những khẳng định sức mạnh chính trị - tinh thần của lớp cha anh đi trước, mà còn là niềm tự hào, động lực mạnh mẽ để nâng cao bản lĩnh chính trị cho Bộ đội Tăng thiết giáp hiện nay...

Kết quả bước đầu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Binh chủng Tăng thiết giáp

Kết quả bước đầu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Binh chủng Tăng thiết giáp

QPTD -Thứ Năm, 23/11/2017, 07:58 (GMT+7)
Hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ở Binh chủng Tăng thiết giáp đã được đẩy mạnh, trở thành việc làm thường xuyên, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng...

Một số kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 406

Một số kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 406

QPTD -Thứ Hai, 08/05/2017, 15:23 (GMT+7)
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào nền nếp, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị, trước hết là về chất lượng chính trị và công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy. Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 406 rút ra một số bài học kinh nghiệm sau...

Binh chủng Tăng Thiết giáp tập trung nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

Binh chủng Tăng Thiết giáp tập trung nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

QPTD -Thứ Hai, 24/10/2016, 07:55 (GMT+7)
Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định: phải “… sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống”. Đây là phương hướng, yêu cầu cơ bản để toàn quân nói chung, Binh chủng Tăng Thiết giáp nói riêng quán triệt, thực hiện...

Công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22

Công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22

QPTD -Thứ Hai, 08/08/2016, 16:45 (GMT+7)
Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành...

Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng thiết giáp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng thiết giáp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

QPTD -Thứ Năm, 28/04/2016, 16:46 (GMT+7)
Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị vận dụng linh hoạt, sáng tạo và thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo...

Giải pháp nâng cao chất lượng diễn tập chiến thuật ở Lữ đoàn Xe tăng 201

Giải pháp nâng cao chất lượng diễn tập chiến thuật ở Lữ đoàn Xe tăng 201

QPTD -Thứ Ba, 29/12/2015, 17:46 (GMT+7)
Diễn tập là hình thức huấn luyện chiến đấu cao nhất, sát thực tế, trong đó có diễn tập chiến thuật. Đối với Bộ đội Tăng Thiết giáp, diễn tập chiến thuật có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở cho việc rèn luyện kỹ năng phân tích, đánh giá tình hình, hạ quyết tâm chiến đấu của người chỉ huy, nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị của bộ đội,...

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở Binh chủng Tăng thiết giáp

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở Binh chủng Tăng thiết giáp

QPTD -Thứ Hai, 24/08/2015, 08:46 (GMT+7)
Để đưa Chỉ thị 03 thực sự đi vào đời sống sinh hoạt, công tác của các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng, Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp đã coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ,...

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

QPTD -Thứ Hai, 22/06/2015, 09:34 (GMT+7)
Những năm gần đây, trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục - đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp xây dựng Nhà trường “chính quy, mẫu mực”, “chuẩn hóa, hiện đại hóa”,...

Cơ quan Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp thực hiện tốt chức năng tham mưu trên các mặt công tác

Cơ quan Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp thực hiện tốt chức năng tham mưu trên các mặt công tác

QPTD -Thứ Ba, 16/06/2015, 15:15 (GMT+7)
Ngày 22-6-1965, Bộ Quốc phòng ra Quyết định 101/QĐ-QP thành lập Bộ Tư lệnh Thiết giáp (năm 1994 đổi thành Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp) với 03 cơ quan: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật (nay là Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật). Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của Bộ đội Tăng Thiết giáp và của Quân đội ta.

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:30 - 21/03/2018

EUR27688.4228019.41

GBP31525.6432031

USD2273522805

Giá vàng

Cập nhật : 08:57 - 21/03/2018

HCMSJC36.50036.680
Hà NộiSJC36.50036.700
Đà NẵngSJC36.50036.700

Thời tiết