Xu hướng phát triển hoạt động tác chiến mạng của quân đội một số nước

Xu hướng phát triển hoạt động tác chiến mạng của quân đội một số nước

QPTD -Thứ Hai, 27/03/2017, 08:31 (GMT+7)
Những thập kỷ gần đây, do sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ thông tin quân sự nên tác chiến mạng được quân đội nhiều nước coi trọng và có xu hướng trở thành một phương thức tác chiến cơ bản...

Nghiên cứu một số vấn đề về tác chiến mạng góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nghiên cứu một số vấn đề về tác chiến mạng góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

QPTD -Thứ Ba, 16/06/2015, 10:01 (GMT+7)
Tác chiến mạng là loại hình tác chiến mới, nhưng đã được áp dụng rộng rãi và trở thành mối đe dọa an ninh của nhiều nước, trong đó có Việt Nam,...

Bộ đội Thông tin liên lạc với chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự

Bộ đội Thông tin liên lạc với chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự

QPTD -Thứ Tư, 22/02/2012, 09:06 (GMT+7)
Quán triệt các quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX xác định Binh chủng Thông tin liên lạc là một trong 5 lực lượng cần đi ngay vào hiện đại. Thực hiện chủ trương đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã chủ động, tích cực xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2011 - 2020.

Xu hướng phát triển của tác chiến không gian điều khiển

Xu hướng phát triển của tác chiến không gian điều khiển

QPTD -Thứ Tư, 22/02/2012, 09:02 (GMT+7)
Những thập kỷ gần đây, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ mới, cốt lõi là tin học và công nghệ thông tin, không gian điều khiển có vai trò ngày càng quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó có lĩnh vực quân sự. Theo đó, tác chiến không gian điều khiển trở thành phương thức tác chiến mới được quân đội nhiều nước trên thế giới đặc biệt quan tâm.

Tư duy mới của Đảng ta về xây dựng quân đội nhân dân từng bước hiện đại

Tư duy mới của Đảng ta về xây dựng quân đội nhân dân từng bước hiện đại

QPTD -Thứ Năm, 12/05/2011, 07:09 (GMT+7)
Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua những văn kiện quan trọng, nhằm hoạch định đường lối xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới. Đường lối đó thể hiện sâu sắc tư duy mới của Đảng; trong đó, vấn đề xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) từng bước hiện đại được nhiều người quan tâm.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620