Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan - binh sĩ ở đơn vị cơ sở

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan - binh sĩ ở đơn vị cơ sở

QPTD -Thứ Ba, 26/04/2022, 07:50 (GMT+7)
Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp và tích cực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nhất là sau khi sơ kết Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 07/04/2022, 10:14 (GMT+7)
Ngày 28/12/2021, Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, cùng sự nhạy bén, kịp thời của Quân ủy Trung ương, với các chủ trương, giải pháp cấp thiết, nhằm tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại

QPTD -Thứ Hai, 21/03/2022, 08:19 (GMT+7)
Đại hội XIII của Đảng xác định: xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Vì thế, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật là đòi hỏi cấp thiết trong xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Nghệ thuật tạo và nắm thời cơ trong Chiến dịch Huế - Đà Nẵng năm 1975

Nghệ thuật tạo và nắm thời cơ trong Chiến dịch Huế - Đà Nẵng năm 1975

QPTD -Thứ Hai, 21/02/2022, 08:06 (GMT+7)
Chiến dịch tiến công Huế - Đà Nẵng đã phá sản âm mưu co cụm chiến lược của quân ngụy tại khu vực Duyên hải miền Trung và làm thay đổi cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Các địa phương tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

Các địa phương tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

QPTD -Thứ Tư, 16/02/2022, 15:29 (GMT+7)
Sáng 16/02, các địa phương trên cả nước đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022, tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Buổi lễ năm nay được các địa phương tổ chức đúng nghi lễ, trang trọng, nhanh gọn và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Một số chỉ đạo chiến lược của Đảng đối với cách mạng miền Nam trong năm 1971

Một số chỉ đạo chiến lược của Đảng đối với cách mạng miền Nam trong năm 1971

QPTD -Thứ Ba, 28/09/2021, 06:29 (GMT+7)
Năm 1971, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân ta đã đánh bại các cuộc hành quân lớn, đập tan kế hoạch “bình định”, làm thất bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của địch, tạo thế và lực cho cách mạng miền Nam. Lịch sử đã lùi xa 50 năm, nhưng sự chỉ đạo đó vẫn còn nguyên giá trị cần nghiên cứu vận dụng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Ngành Kỹ thuật Cảnh sát biển nâng cao chất lượng công tác

Ngành Kỹ thuật Cảnh sát biển nâng cao chất lượng công tác

QPTD -Thứ Tư, 22/09/2021, 10:14 (GMT+7)
Thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại, những năm gần đây, Ngành Kỹ thuật Cảnh sát biển đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác kỹ thuật

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị

QPTD -Thứ Hai, 20/09/2021, 08:46 (GMT+7)
Hiệu quả từ công tác giáo dục chính trị đã góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, nhân cách của người quân nhân cách mạng; củng cố niềm tin, sự trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Đó là nền tảng vững chắc để xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn ở Trung đoàn 3

Công tác giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn ở Trung đoàn 3

QPTD -Thứ Hai, 13/09/2021, 15:43 (GMT+7)
Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 3 (Đoàn Thuận Hóa) đã tăng cường lãnh đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp, phòng ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm kỷ luật, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật Quân khí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật Quân khí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

QPTD -Thứ Hai, 13/09/2021, 08:59 (GMT+7)
Công tác kỹ thuật Quân khí là tập hợp các hoạt động “nuôi sống” vũ khí, góp phần quan trọng nâng cao khả năng chiến đấu của bộ đội và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Vì thế, công tác này cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tốt vũ khí cho toàn quân.

Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền; cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.