Một số vấn đề về quản lý, sử dụng tài chính bảo hiểm y tế quân nhân tại ngũ

Một số vấn đề về quản lý, sử dụng tài chính bảo hiểm y tế quân nhân tại ngũ

QPTD -Thứ Năm, 19/04/2018, 10:32 (GMT+7)
Từ ngày 01-01-2016, việc khám bệnh, chữa bệnh cho quân nhân tại ngũ theo hình thức bảo hiểm y tế bước đầu được thực hiện ở một số đơn vị; từ ngày 01-01-2018, thực hiện với 100% quân nhân trong Quân đội,...

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tài chính quân đội

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tài chính quân đội

QPTD -Thứ Năm, 05/07/2012, 15:39 (GMT+7)
Công tác tài chính là một mặt công tác quan trọng của Quân đội ta, được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương; ở các cấp là sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng cùng cấp. Đó là nguyên tắc, là đảm bảo vững chắc cho công tác tài chính quân đội được tiến hành đúng phương hướng, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần bảo đảm cho toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2012

Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2012

QPTD -Thứ Sáu, 17/02/2012, 16:39 (GMT+7)
Nhiệm vụ công tác tài chính quân đội năm 2012 rất nặng nề. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, ngành Tài chính Quân đội tiếp tục phát huy nội lực, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác; trong đó, chú trọng tạo lập, huy động các nguồn lực tài chính để tăng khả năng cân đối ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí trong mọi hoạt động của Ngành.

Quân đội tổ chức thực hiện có hiệu quả

Quân đội tổ chức thực hiện có hiệu quả

QPTD -Thứ Sáu, 16/09/2011, 23:37 (GMT+7)

Bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Kho K.22

Bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Kho K.22

QPTD -Thứ Hai, 18/04/2011, 07:17 (GMT+7)
Kho K.22 thuộc Cục Kỹ thuật Quân khu 3, được thành lập ngày 20 tháng 4 năm 1951, với tên gọi ban đầu là Kho Quân khí Liên khu 3, có nhiệm vụ trọng tâm là quản lý, tiếp nhận, cấp phát vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), đạn dược cho lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh "Gương mẫu, tiêu biểu", lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
ừ ngày 27 đến ngày 30/9/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương dự, chỉ đạo và có bài phát biểu tại Đại hội.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết