Thể hiện tình cảm yêu nước một cách tỉnh táo, để không bị lợi dụng

Thể hiện tình cảm yêu nước một cách tỉnh táo, để không bị lợi dụng

QPTD -Thứ Sáu, 23/05/2014, 13:39 (GMT+7)
Lòng yêu nước chân chính không song hành cùng chủ nghĩa dân tộc cực đoan và không đồng nghĩa với hành động quá khích. Tình cảm yêu nước được thể hiện một cách đúng đắn, tỉnh táo và sáng suốt sẽ làm tăng thêm sức mạnh dân tộc, quốc gia; và tình hình sẽ ngược lại, nếu tình cảm đó bị kẻ xấu lợi dụng.

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 12/05/2014, 13:55 (GMT+7)
Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của cách mạng Việt Nam từ trước đến nay, được Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tiếp tục quán triệt và coi trọng, xem đó là một trong những quan điểm chỉ đạo triển khai thực hiện “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”,...

Mãi mãi là sao sáng dẫn đường

Mãi mãi là sao sáng dẫn đường

QPTD -Thứ Sáu, 14/12/2012, 06:46 (GMT+7)
Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có bài viết quan trọng về tình hình đất nước hiện nay liên quan đến hai nhiệm vụ chiến lược, là bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Một số vấn đề cần quan tâm trong Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX)

Một số vấn đề cần quan tâm trong Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX)

QPTD -Thứ Sáu, 26/10/2012, 02:42 (GMT+7)
Ngày 29-6-2012, Thường vụ Quân ủy Trung ương ra Chỉ thị 85-CT/QUTW về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần được tiến hành chặt chẽ, khoa học nhằm đánh giá đúng kết quả đạt được, những mặt hạn chế và nguyên nhân để đề ra phương hướng thực hiện trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Năm, 11/10/2012, 10:44 (GMT+7)
Thấm nhuần quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” , những năm qua, Đảng ta đã ban hành đồng bộ nhiều chủ trương, nghị quyết đối với các giai cấp, tầng lớp nhân dân, như: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng giai cấp công nhân; về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; về thanh niên, phụ nữ, doanh nhân; về công tác dân tộc, tôn giáo; công tác vận động trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài…

Vì một Đông Nam Á hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển

Vì một Đông Nam Á hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển

QPTD -Chủ Nhật, 16/09/2012, 02:48 (GMT+7)
Nhân dịp sang thăm chính thức Xin-ga-po, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Trường Chính sách công Lý Quang Diệu. Tại đây, Tổng Bí thư đã có bài nói chuyện quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh dân tộc

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh dân tộc

QPTD -Thứ Ba, 21/08/2012, 01:10 (GMT+7)
22 học viên tốt nghiệp thủ khoa các học viện, nhà trường, trong đó có 5 đồng chí tốt nghiệp xuất sắc và giỏi ở nước ngoài vừa được Bộ Quốc phòng tuyên dương và khen thưởng trong Lễ tuyên dương học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội, trình độ đại học tốt nghiệp thủ khoa năm 2012, chiều 20-8, tại Hội trường Bộ Quốc phòng.

Một số vấn đề về hoàn thiện cơ sở hiến định của pháp luật quốc phòng - an ninh trong Hiến pháp năm 1992

Một số vấn đề về hoàn thiện cơ sở hiến định của pháp luật quốc phòng - an ninh trong Hiến pháp năm 1992

QPTD -Thứ Hai, 06/08/2012, 07:40 (GMT+7)
Hoàn thiện nội dung về quốc phòng – an ninh trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là vấn đề trọng yếu nhằm tạo cơ sở hiến định về lĩnh vực này, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là vấn đề cấp thiết đặt ra trong quá trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Hiến pháp năm 1992.

Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới

Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Hai, 23/04/2012, 02:30 (GMT+7)
Bằng bản lĩnh, trí tuệ của mình, hơn 80 năm qua, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện đã xác lập, củng cố và không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo đối với dân tộc. Từ ngày có Đảng, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và CNXH; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Thống nhất các tổ chức mặt trận thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thống nhất các tổ chức mặt trận thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

QPTD -Thứ Tư, 22/02/2012, 08:49 (GMT+7)
Để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, Bộ Chính trị quyết định hợp nhất 3 tổ chức mặt trận: Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hoà bình Việt Nam thành MTTQ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch
Chiều 30-3, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát đi lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào nước ngoài về phòng, chống dịch Covid-19. 
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:25 - 08/04/2020

HCMSJC47.15048.000
Hà NộiSJC47.15048.020
Đà NẵngSJC47.15048.020

Thời tiết