Sư đoàn Phòng không 375 tăng cường quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn

Sư đoàn Phòng không 375 tăng cường quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn

QPTD -Thứ Hai, 21/09/2020, 09:07 (GMT+7)
Quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ rất quan trọng đối với bất kỳ đơn vị nào, yêu cầu đó càng đặt ra cao hơn đối với Sư đoàn Phòng không 375.

Sư đoàn Phòng không 375 bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu

Sư đoàn Phòng không 375 bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu

QPTD -Thứ Bảy, 17/02/2018, 11:51 (GMT+7)
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn; trong đó, công tác huấn luyện chiến đấu được Sư đoàn xác định là nhiệm vụ trung tâm...

Sư đoàn Phòng không 375 tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật

Sư đoàn Phòng không 375 tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật

QPTD -Thứ Năm, 16/06/2016, 14:01 (GMT+7)
Sư đoàn đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là khí tài thế hệ mới và xác định đây là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên, phải tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy...

Sư đoàn Phòng không 375 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Sư đoàn Phòng không 375 tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Năm, 07/02/2013, 10:23 (GMT+7)
Nổi bật là, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn đã xây dựng nghị quyết, các chương trình, kế hoạch sát đúng để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:36 - 7/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620