Sư đoàn Phòng không 367 thực hiện ba trọng tâm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Sư đoàn Phòng không 367 thực hiện ba trọng tâm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Năm, 05/09/2019, 08:00 (GMT+7)
Đó là, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh đổi mới nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện; thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn Phòng không 367

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn Phòng không 367

QPTD -Thứ Hai, 25/09/2017, 08:14 (GMT+7)
Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn xác định: công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp. Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình chấp hành kỷ luật của bộ đội là một trong những tiêu chuẩn đánh giá tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh...

Xây dựng Sư đoàn Phòng không 367 vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tiến lên hiện đại

Xây dựng Sư đoàn Phòng không 367 vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tiến lên hiện đại

QPTD -Thứ Ba, 18/08/2015, 09:31 (GMT+7)
Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 367 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, nhằm chủ động quản lý, bảo vệ vùng trời trong phạm vi đảm nhiệm,...

Sư đoàn Phòng không 367 với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Sư đoàn Phòng không 367 với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

QPTD -Thứ Năm, 15/05/2014, 16:59 (GMT+7)
Nhận thức rõ ý nghĩa chính trị to lớn của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn Phòng không 367 đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc,...

Trao đổi giữa Tạp chí với bạn đọc, cộng tác viên tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Trao đổi giữa Tạp chí với bạn đọc, cộng tác viên tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7

QPTD -Thứ Năm, 07/11/2013, 15:31 (GMT+7)
Ngày 11-10-2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Quốc phòng toàn dân phối hợp với Bộ Tư lệnh (BTL) Quân khu 7 tổ chức trao đổi với đại biểu bạn đọc, cộng tác viên của các cơ quan, đơn vị thuộc BTL Quân khu và đại biểu của Sư đoàn Phòng không 367, Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân),...

Sư đoàn Phòng không 367 đẩy mạnh xây dựng vững mạnh toàn diện

Sư đoàn Phòng không 367 đẩy mạnh xây dựng vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Ba, 12/03/2013, 22:25 (GMT+7)
Bước sang thời kỳ mới, Sư đoàn được giao nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, hải đảo phía Nam của Tổ quốc. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Sư đoàn đã và đang nỗ lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, làm cơ sở nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm không để Tổ quốc bị bất ngờ với các tình huống trên không.

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 17:43 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng gửi đến bạn đọc Tổng mục lục Tạp chí năm 2012

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung đoàn Tên lửa 263

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung đoàn Tên lửa 263

QPTD -Thứ Hai, 26/11/2012, 15:30 (GMT+7)
Để bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác; trong đó, hết sức coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội.

Công tác tư tưởng ở Sư đoàn Phòng không 367

Công tác tư tưởng ở Sư đoàn Phòng không 367

QPTD -Thứ Sáu, 23/03/2012, 14:23 (GMT+7)
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 367 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 3-2012

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 3-2012

QPTD -Thứ Ba, 06/03/2012, 15:16 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 3-2012 trân trọng đăng văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục loạt bài viết chỉ đạo các mặt công tác trong Quân đội của các tác giả: Thượng tướng Lê Hữu Đức, Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Trung tướng Nguyễn Đức Lâm… và các tác giả khác.

Báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm đồng hành cùng dân tộc
Cách đây 95 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân ta.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:55 - 10/07/2020

HCMSJC50.25050.700
Hà NộiSJC50.25050.720
Đà NẵngSJC50.25050.720

Thời tiết