Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với rèn luyện kỷ luật ở Trung đoàn 43

Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với rèn luyện kỷ luật ở Trung đoàn 43

QPTD -Thứ Tư, 18/03/2020, 07:08 (GMT+7)
Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3, là đơn vị đóng quân xa Sư đoàn, địa bàn quản lý rộng, nhạy cảm,… để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, một trong những giải pháp mà Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt thời gian qua là kết hợp chặt chẽ giữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với rèn luyện kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ.

Sư đoàn 395 phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

Sư đoàn 395 phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu

QPTD -Thứ Hai, 23/12/2019, 08:23 (GMT+7)
Đảng ủy Sư đoàn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nhất là: chế độ ra nghị quyết lãnh đạo, tự phê bình và phê bình, học tập chuyên đề...

Trung đoàn 8 với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Trung đoàn 8 với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Tư, 11/04/2018, 06:57 (GMT+7)
Nhận thức sâu sắc vai trò của kỷ luật đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, những năm qua, Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) luôn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,...

Sư đoàn 395 đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII)

Sư đoàn 395 đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII)

QPTD -Thứ Hai, 26/02/2018, 12:29 (GMT+7)
Trước hết, Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 phải rõ nội dung, biện pháp, sát đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; lựa chọn nội dung cốt lõi, đột phá vào khâu yếu, mặt yếu...

Sư đoàn 395 "đoàn kết, luyện giỏi", hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Sư đoàn 395 “đoàn kết, luyện giỏi”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

QPTD -Thứ Ba, 16/12/2014, 20:15 (GMT+7)
Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã đoàn kết phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành tốt chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”, xây dựng nên truyền thống, “Đoàn kết, tiến công, luyện giỏi, đánh thắng”,...

Sư đoàn 395 nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu

Sư đoàn 395 nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Năm, 19/09/2013, 14:48 (GMT+7)
Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt luôn được Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 395 chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo mang lại hiệu quả cao,...

Kinh nghiệm tiến hành công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở Sư đoàn 395

Kinh nghiệm tiến hành công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở Sư đoàn 395

QPTD -Thứ Sáu, 28/06/2013, 13:49 (GMT+7)
Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn nhận thức đúng vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu của CTTT trong quản lý bộ đội và đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; coi đây là một hoạt động cơ bản của công tác đảng, công tác chính trị, góp phần trực tiếp xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 17:43 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng gửi đến bạn đọc Tổng mục lục Tạp chí năm 2012

Một số bài học kinh nghiệm qua tổng kết nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 2006 - 2010 ở Sư đoàn 395

Một số bài học kinh nghiệm qua tổng kết nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 2006 - 2010 ở Sư đoàn 395

QPTD -Thứ Sáu, 20/01/2012, 06:28 (GMT+7)
Qua tổng kết, kết quả bao trùm nhất là: Sư đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Chất lượng huấn luyện và trình độ, khả năng SSCĐ được nâng lên, đủ khả năng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI, Quân khu 3 xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI, Quân khu 3 xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

QPTD -Thứ Hai, 16/01/2012, 16:20 (GMT+7)
Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Quán triệt tinh thần đó, Quân khu 3 đã và đang tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch
Chiều 30-3, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát đi lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào nước ngoài về phòng, chống dịch Covid-19. 
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:00 - 31/03/2020

HCMSJC47.10048.300
Hà NộiSJC47.10048.320
Đà NẵngSJC47.10048.320

Thời tiết