Xây dựng Sư đoàn Phòng không 367 vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tiến lên hiện đại

Xây dựng Sư đoàn Phòng không 367 vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tiến lên hiện đại

QPTD -Thứ Ba, 18/08/2015, 09:31 (GMT+7)
Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 367 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, nhằm chủ động quản lý, bảo vệ vùng trời trong phạm vi đảm nhiệm,...

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung đoàn Tên lửa 263

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung đoàn Tên lửa 263

QPTD -Thứ Hai, 26/11/2012, 15:30 (GMT+7)
Để bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác; trong đó, hết sức coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội.

Công tác tư tưởng ở Sư đoàn Phòng không 367

Công tác tư tưởng ở Sư đoàn Phòng không 367

QPTD -Thứ Sáu, 23/03/2012, 14:23 (GMT+7)
Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 367 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Đúng 9 giờ ngày 20-5-2019, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội)...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:38 - 22/05/2019

EUR25912.0726717.43

GBP29401.529872.11

USD2333023450

Giá vàng

Thời tiết