Sư đoàn 301 nâng cao sức mạnh chiến đấu

Sư đoàn 301 nâng cao sức mạnh chiến đấu

QPTD -Thứ Năm, 24/01/2019, 08:38 (GMT+7)
Quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ra nghị quyết chuyên đề và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với mục tiêu, yêu cầu, nội dung biện pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn...

Trung đoàn 692 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Trung đoàn 692 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Hai, 12/06/2017, 08:28 (GMT+7)
Những năm qua, Trung đoàn 692 (thuộc Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đã triển khai huấn luyện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm cho cả cơ quan và đơn vị; chú trọng huấn luyện sát đối tượng, địa bàn, nhiệm vụ; tăng cường huấn luyện hiệp đồng, nâng cao khả năng cơ động gắn với xử lý các tình huống, nhiệm vụ A, A2 sát thực tế...

Sư đoàn 301 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Sư đoàn 301 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Năm, 18/02/2016, 14:49 (GMT+7)
Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã triển khai thực hiện nhiệm vụ bằng nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ sự bình yên của Thủ đô...

Thực hiện cuộc vận động lớn trong Quân đội ở Sư đoàn 301 -  hai năm nhìn lại

Thực hiện cuộc vận động lớn trong Quân đội ở Sư đoàn 301 - hai năm nhìn lại

QPTD -Thứ Ba, 22/12/2015, 07:54 (GMT+7)
Qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động, Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đã có bước chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác,...

Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm, kiểm tra Trung đoàn Bộ binh 692

Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm, kiểm tra Trung đoàn Bộ binh 692

QPTD -Thứ Ba, 04/02/2014, 22:58 (GMT+7)
Sáng 04-02, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và kiểm tra Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Sư đoàn 301 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Sư đoàn 301 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Hai, 13/05/2013, 22:44 (GMT+7)
Sư đoàn tập trung trước hết vào giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; trong đó, coi trọng tổ chức quán triệt, học tập cho bộ đội về Chỉ lệnh công tác Quân sự của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp trên; nhiệm vụ của đơn vị; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cũng như niềm vinh dự, tự hào được góp phần bảo vệ “Trái tim của Tổ quốc”.

Sư đoàn 301 nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Sư đoàn 301 nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 25/02/2013, 22:59 (GMT+7)
Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội; coi đó là một mặt quan trọng để nâng cao chất lượng công tác rèn luyện kỷ luật, duy trì nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mấy vấn đề về đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong quân đội hiện nay

Mấy vấn đề về đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong quân đội hiện nay

QPTD -Chủ Nhật, 31/07/2011, 03:04 (GMT+7)
Những năm qua, công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong quân đội đã được các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ với các biện pháp tích cực, có hiệu quả, nên đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:07 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620