Những chuyển biến ở Sư đoàn 10 từ thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng

Những chuyển biến ở Sư đoàn 10 từ thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng

QPTD -Thứ Hai, 03/06/2019, 09:08 (GMT+7)
Phong trào Thi đua Quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dụng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân vững mạnh; là động lực quan trọng để Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm...

Sư đoàn 10 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Sư đoàn 10 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Năm, 09/02/2017, 07:52 (GMT+7)
Những năm qua, Sư đoàn đã phát huy truyền thống “Đoàn kết - thống nhất - kiên cường - quyết thắng”, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...

Công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở Sư đoàn 10

Công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở Sư đoàn 10

QPTD -Thứ Ba, 11/03/2014, 07:51 (GMT+7)
Nhận thức rõ đặc điểm, tình hình, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp tích cực để tiến hành CTTT trong QLBĐ, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần cảnh giác, ý thức tự lực tự cường,...

Mô hình "Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án" trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn 10

Mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án” trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn 10

QPTD -Thứ Hai, 25/03/2013, 10:31 (GMT+7)
Những năm qua, tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của bộ đội có chuyển biến tiến bộ, nhưng chưa thực sự vững chắc. Hằng năm, Sư đoàn tuyển hàng nghìn chiến sĩ mới thuộc các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung bộ; trong số đó, có 30% - 40% là thanh niên các dân tộc thiểu số, phần đông có trình độ trung học cơ sở.

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 17:43 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng gửi đến bạn đọc Tổng mục lục Tạp chí năm 2012

Ba bài học kinh nghiệm trong phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng ở Sư đoàn 10

Ba bài học kinh nghiệm trong phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng ở Sư đoàn 10

QPTD -Thứ Năm, 16/08/2012, 08:53 (GMT+7)
Phải luôn nắm vững mục tiêu của cách mạng, đường lối của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Sư đoàn và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng để giáo dục lòng yêu nước, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Đây là bài học xuyên suốt của Sư đoàn trong 40 năm qua.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 8-2012

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 8-2012

QPTD -Thứ Tư, 01/08/2012, 01:10 (GMT+7)
Nhân Kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám, Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra Xã luận “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” - Bài học từ Cách mạng Tháng Tám . Tạp chí trân trọng đăng bài viết của Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Trung tướng Mai Quang Phấn, Trung tướng Nguyễn Trung Thu… và các tác giả khác.

Một số giải pháp xây dựng Binh đoàn Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

Một số giải pháp xây dựng Binh đoàn Tây Nguyên vững mạnh toàn diện

QPTD -Chủ Nhật, 11/03/2012, 15:47 (GMT+7)
Binh đoàn Tây Nguyên là đơn vị cơ động chiến lược của Bộ, đứng chân và hoạt động trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Binh đoàn vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh "Gương mẫu, tiêu biểu", lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
ừ ngày 27 đến ngày 30/9/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương dự, chỉ đạo và có bài phát biểu tại Đại hội.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết