Xây dựng phong cách làm việc của chính ủy, chính trị viên theo phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng phong cách làm việc của chính ủy, chính trị viên theo phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 25/04/2019, 07:59 (GMT+7)
Để đưa việc học tập phong cách của Bác vào thực tiễn công tác, trước hết, cần thống nhất nhận thức về đổi mới phong cách làm việc của chính ủy, chính trị viên; đồng thời, thường xuyên bổ sung, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực về phong cách làm việc...

"Rèn đức, luyện tài" theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh ở Lữ đoàn Pháo phản lực 204

“Rèn đức, luyện tài” theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh ở Lữ đoàn Pháo phản lực 204

QPTD -Thứ Sáu, 10/08/2018, 09:16 (GMT+7)
Để việc “rèn đức, luyện tài” trở thành “công việc tự nhiên, hằng ngày” của bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lấy xây dựng phong cách sâu sát cơ sở, cụ thể, tỉ mỉ của đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, quản lý, rèn luyện bộ đội làm khâu đột phá...

Học tập phong cách làm việc Hồ Chí Minh

Học tập phong cách làm việc Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Sáu, 23/06/2017, 07:53 (GMT+7)
Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với trách nhiệm cao và tình cảm sâu sắc; trong đó, sửa đổi lối làm việc theo phong cách Bác là vấn đề cơ bản, cấp thiết,...

Xây dựng đội ngũ cán bộ Pháo binh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Xây dựng đội ngũ cán bộ Pháo binh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

QPTD -Thứ Hai, 25/06/2012, 14:14 (GMT+7)
Chấp hành Chỉ thị số 141-CT/QUTW và Kế hoạch số 142-KH/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Pháo binh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết; trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Hùng - người con ưu tú của Tổ quốc Việt Nam (*)

Đồng chí Phạm Hùng - người con ưu tú của Tổ quốc Việt Nam (*)

QPTD -Thứ Ba, 12/06/2012, 14:56 (GMT+7)
Ngày 11-6-2012, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long, cùng đồng chí, đồng bào thành kính, trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng - người chiến sĩ cộng sản trung kiên, bất khuất; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người con ưu tú của dân tộc Việt Nam - của quê hương Vĩnh Long.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - cốt lõi là thực hiện tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - cốt lõi là thực hiện tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 03/05/2012, 15:25 (GMT+7)
Là người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta, tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng mọi chặng đường hoạt động của Đảng. Hiện nay, toàn Đảng đang tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) \Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay\. Để việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được mục tiêu đề ra, vấn đề cốt lõi nhất là thực hiện tư tưởng, đạo đức của Người.

Tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng tươi sáng của dân tộc
Ngày 19/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị:
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết