Giải pháp phát huy phẩm chất "Trung với Đảng, hiếu với dân" của Quân đội trong giai đoạn hiện nay

Giải pháp phát huy phẩm chất “Trung với Đảng, hiếu với dân” của Quân đội trong giai đoạn hiện nay

QPTD -Thứ Sáu, 15/02/2019, 07:53 (GMT+7)
Trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng sự chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội ngày càng quyết liệt, với thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”...

Sư đoàn 309 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

Sư đoàn 309 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Năm, 20/09/2018, 09:53 (GMT+7)
Để xây dựng vững mạnh về chính trị, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch...

"Phi chính trị hóa" Quân đội - một thủ đoạn không mới, nhưng phải luôn cảnh giác

“Phi chính trị hóa” Quân đội - một thủ đoạn không mới, nhưng phải luôn cảnh giác

QPTD -Thứ Sáu, 13/04/2018, 15:48 (GMT+7)
“Phi chính trị hóa” Quân đội là một thủ đoạn nguy hiểm mà các thế lực thù địch thực hiện, nhằm vô hiệu hóa công cụ bạo lực để bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ ta,...

Xuyên tạc bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội - một thủ đoạn thường thấy của các thế lực thù địch

Xuyên tạc bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội - một thủ đoạn thường thấy của các thế lực thù địch

QPTD -Thứ Năm, 07/12/2017, 07:54 (GMT+7)
Xuyên tạc bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội là một thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, tiến tới “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội. Thời gian gần đây, thủ đoạn này càng được tiến hành ráo riết hơn...

Sự phi lý của luận điểm đòi bỏ cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Sự phi lý của luận điểm đòi bỏ cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam

QPTD -Thứ Hai, 15/05/2017, 09:17 (GMT+7)
Trong thời gian qua, nhằm mục tiêu “phi chính trị hóa” Quân đội, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng đưa ra nhiều luận điểm phi lý, trong đó có việc đòi bỏ cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong tổ chức biên chế của Quân đội...

Cơ sở về sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam

Cơ sở về sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam

QPTD -Thứ Năm, 22/12/2016, 13:00 (GMT+7)
Thời gian qua, xuất hiện luận điệu cho rằng: “quân đội là của toàn xã hội”, “quân đội đứng ngoài giai cấp” hay “quân đội trung lập về chính trị, không chịu sự lãnh đạo của bất cứ đảng phái chính trị nào”, v.v. Thực chất, đây là luận điệu mơ hồ về giai cấp, phản động về chính trị và xuyên tạc, lừa bịp về nguồn gốc, bản chất của quân đội, nhằm mục đích “phi chính trị hóa” Quân đội, tiến tới gạt bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ta...

Sự nguy hiểm của luận điệu đòi "phi chính trị hóa" quân đội

Sự nguy hiểm của luận điệu đòi “phi chính trị hóa” quân đội

QPTD -Thứ Hai, 28/11/2016, 15:11 (GMT+7)
Không phải hiện nay, mà ngay từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, chúng ta đã phải đương đầu với những luận điệu hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; trong đó, đòi “phi chính trị hóa” quân đội là luận điệu số một,...

Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

QPTD -Thứ Ba, 01/03/2016, 14:31 (GMT+7)
Sáng 01-3-2016, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhằm chống phá cách mạng Việt Nam,...

Phối hợp giữa Công an và Quân đội trong đấu tranh làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch

Phối hợp giữa Công an và Quân đội trong đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

QPTD -Thứ Năm, 20/08/2015, 08:58 (GMT+7)
Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, mưu đồ “phi chính trị hóa” Công an nhân dân và Quân đội nhân dân được xác định là một trọng điểm. Bởi vậy, cần phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng để đấu tranh làm thất bại mưu đồ đen tối đó,...

Cảnh giác trước mưu đồ "phi chính trị hóa" quân đội và công an của các thế lực thù địch

Cảnh giác trước mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội và công an của các thế lực thù địch

QPTD -Thứ Tư, 14/01/2015, 09:33 (GMT+7)
Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, mưu đồ “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được xác định là một trọng điểm, nhằm mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hai lực lượng quan trọng này để chúng dễ bề chống Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Chúng ta cần cảnh giác và đấu tranh làm thất bại mưu đồ đen tối đó,...

Khai mạc Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sáng 14-10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 38...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 14:10 - 18/10/2019

EUR25605.2926453.66

GBP29508.3829980.9

USD2314523265

Giá vàng

Thời tiết