Công tác lãnh đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên ở Sư đoàn 350

Công tác lãnh đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên ở Sư đoàn 350

QPTD -Thứ Sáu, 22/09/2017, 10:13 (GMT+7)
Qua hơn 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 350 luôn lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương cung cấp nguồn động viên, trực tiếp là cơ quan quân sự các cấp, xây dựng lực lượng dự bị động viên cân đối, hợp lý, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, sẵn sàng...

Thông tư số 130/2012/TT-BQP: Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2013

Thông tư số 130/2012/TT-BQP: Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2013

QPTD -Chủ Nhật, 27/01/2013, 10:47 (GMT+7)
Thông tư này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành việc thực hiện các điều khoản của Nghị định số 119/2004/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và các địa phương, Nghị định số 116/2006/NĐ-CP về Động viên quốc phòng, Nghị định số 116/2007/NĐ-CP về Giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN), Nghị định số 152/2007/NĐ-CP về Khu vực phòng thủ, Nghị định số 117/2008/NĐ-CP về Phòng thủ dân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện năm 2013.

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự bị động viên ở Sư đoàn 355

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự bị động viên ở Sư đoàn 355

QPTD -Thứ Hai, 17/12/2012, 03:17 (GMT+7)
Trước hết, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Sư đoàn và quân nhân dự bị (QNDB) đối với công tác DBĐV. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu và cũng là nhiệm vụ thường xuyên, biện pháp cơ bản để nâng cao chất lượng công tác DBĐV.

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam gắn sản xuất, kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam gắn sản xuất, kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

QPTD -Thứ Hai, 17/12/2012, 03:06 (GMT+7)
Chủ trương xuyên suốt của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là: phát huy nội lực, phấn đấu không ngừng vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phú Quốc đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo và tăng cường quốc phòng - an ninh.

Phú Quốc đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo và tăng cường quốc phòng - an ninh.

QPTD -Thứ Sáu, 23/11/2012, 14:19 (GMT+7)
Phú Quốc có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế và quốc phòng - an ninh đối với tỉnh Kiên Giang và khu vực Tây Nam Bộ. Nhận thức rõ vị trí của mình, những năm qua Đảng bộ và nhân dân huyện đảo Phú Quốc luôn chú ý đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo và tăng cường quốc phòng - an ninh.

"Bộ đội Cụ Hồ" tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở vùng Tây Bắc Tổ quốc

“Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở vùng Tây Bắc Tổ quốc

QPTD -Thứ Năm, 20/09/2012, 15:26 (GMT+7)
Các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn Tây Bắc luôn chủ động tham mưu, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường  trong đó, chú trọng vào xây dựng, củng cố tiềm lực vật chất và tinh thần ở từng khu vực phòng thủ, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng và thế trận QP-AN vững mạnh.

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ở huyện Mù Cang Chải

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ở huyện Mù Cang Chải

QPTD -Thứ Năm, 16/08/2012, 09:05 (GMT+7)
Những năm qua, nhờ thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh mà huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) đã tạo được những chuyển biến tích cực cả về kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như quốc phòng, an ninh.

Xây dựng "điểm" về lực lượng dự bị động viên ở Thị xã Ngã Bảy

Xây dựng “điểm” về lực lượng dự bị động viên ở Thị xã Ngã Bảy

QPTD -Thứ Tư, 25/07/2012, 15:05 (GMT+7)
Thực hiện Quyết định 3391/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng và các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Thị xã Ngã Bảy đã triển khai nhiều biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào việc củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn.

Sơn La phát huy vai trò các đội công tác tăng cường xây dựng cơ sở trên địa bàn

Sơn La phát huy vai trò các đội công tác tăng cường xây dựng cơ sở trên địa bàn

QPTD -Thứ Năm, 21/06/2012, 16:40 (GMT+7)
Thực hiện Chỉ thị số 123/2002/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Về việc củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ, đội công tác tăng cường cho các cơ sở trên địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ”, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các đội công tác tăng cường cho một số cơ sở trọng điểm về quốc phòng - an ninh của Tỉnh; coi đó là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bắc Giang đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về quốc phòng

Bắc Giang đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về quốc phòng

QPTD -Thứ Tư, 16/05/2012, 16:59 (GMT+7)
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cường quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Tỉnh (nhiệm kỳ 2010- 2015) đề ra, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã và đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương trên địa bàn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về quốc phòng là giải pháp quan trọng.

Vững bước theo con đường của Cách mạng Tháng Mười
Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 10:06 - 14/11/2019

EUR25316.8126155.63

GBP29465.3129937.16

USD2314023260

Giá vàng

Thời tiết