Nhà máy Z153 đẩy mạnh đổi mới, phát triển

Nhà máy Z153 đẩy mạnh đổi mới, phát triển

QPTD -Thứ Năm, 19/04/2018, 09:38 (GMT+7)
Trải qua 50 năm xây dựng, trưởng thành (20-4-1968 – 20-4-2018), Nhà máy Z153 luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ sở bảo đảm kỹ thuật chuyên ngành tăng - thiết giáp cấp chiến lược của Quân đội,...

Nhà máy Z153 tích cực đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất

Nhà máy Z153 tích cực đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất

QPTD -Thứ Sáu, 19/04/2013, 18:35 (GMT+7)
Gần đây, Nhà máy có bước phát triển nhanh, vững chắc; phát huy tốt vai trò tự chủ về tài chính; chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế được nâng lên rõ nét1; bước đầu tạo lập và khẳng định được vị thế, thương hiệu trên thị trường, nhất là ở các lĩnh vực thế mạnh, như: sửa chữa động cơ điêzen; gia công các sản phẩm cơ khí có độ chính xác cao; sản xuất phụ tùng xe, máy công trình cho các ngành: xi măng, dầu khí, giao thông, v.v..

Vững bước theo con đường của Cách mạng Tháng Mười
Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 07:29 - 14/11/2019

EUR25326.0126165.13

GBP29476.7829948.81

USD2314023260

Giá vàng

Thời tiết