Nhà máy Z153 đẩy mạnh đổi mới, phát triển

Nhà máy Z153 đẩy mạnh đổi mới, phát triển

QPTD -Thứ Năm, 19/04/2018, 09:38 (GMT+7)
Trải qua 50 năm xây dựng, trưởng thành (20-4-1968 – 20-4-2018), Nhà máy Z153 luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ sở bảo đảm kỹ thuật chuyên ngành tăng - thiết giáp cấp chiến lược của Quân đội,...

Nhà máy Z153 tích cực đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất

Nhà máy Z153 tích cực đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất

QPTD -Thứ Sáu, 19/04/2013, 18:35 (GMT+7)
Gần đây, Nhà máy có bước phát triển nhanh, vững chắc; phát huy tốt vai trò tự chủ về tài chính; chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế được nâng lên rõ nét1; bước đầu tạo lập và khẳng định được vị thế, thương hiệu trên thị trường, nhất là ở các lĩnh vực thế mạnh, như: sửa chữa động cơ điêzen; gia công các sản phẩm cơ khí có độ chính xác cao; sản xuất phụ tùng xe, máy công trình cho các ngành: xi măng, dầu khí, giao thông, v.v..

Tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng tươi sáng của dân tộc
Ngày 19/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị:
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết