Thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" ở Nhà máy Z119

Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở Nhà máy Z119

QPTD -Thứ Hai, 04/12/2017, 10:16 (GMT+7)
Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy Z119 - Quân chủng Phòng không - Không quân xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là nội dung quan trọng trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Nhà máy nên đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động chặt chẽ, hiệu quả...

Nhà máy Z119 tích cực đổi mới, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ

Nhà máy Z119 tích cực đổi mới, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ

QPTD -Thứ Sáu, 14/08/2015, 13:36 (GMT+7)
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy Z119 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trước hết là xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, chuẩn hóa về trình độ, tay nghề; xác định đây là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển của Nhà máy cả trước mắt và lâu dài.

Một số kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Đơn vị quản lý tài chính tốt" ở Quân chủng Phòng không-Không quân

Một số kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” ở Quân chủng Phòng không-Không quân

QPTD -Thứ Năm, 16/06/2011, 08:25 (GMT+7)
Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 93/CT-BQP, ngày 29-10-2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” trong toàn quân, những năm qua, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đưa PTTĐ phát triển lên một bước mới, ngày càng vững chắc.

Tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng tươi sáng của dân tộc
Ngày 19/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị:
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết