Bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" - 100 năm nhìn lại

Bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” - 100 năm nhìn lại

QPTD -Thứ Ba, 16/07/2019, 08:32 (GMT+7)
Cách đây 100 năm, thay mặt nhóm những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Tất Thành ký tên “Nguyễn Ái Quốc” dưới bức thư kèm theo bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi Tổng thống Mỹ và Trưởng Đoàn đại biểu các nước đế quốc thắng trận trong Thế chiến I họp Hội nghị tại Versailles, Pháp...

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Một tầm nhìn vượt thời đại

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - Một tầm nhìn vượt thời đại

QPTD -Chủ Nhật, 19/05/2019, 07:59 (GMT+7)
Hằng năm, cứ vào ngày 19 tháng 5, đồng bào và chiến sĩ cả nước đều tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã mở ra một thời đại mới cho dân tộc ta - Thời đại độc lập dân tộc gắn với chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc trên thế giới...

Người đảng viên phải tự cải tạo mình

Người đảng viên phải tự cải tạo mình

QPTD -Thứ Sáu, 07/09/2018, 15:16 (GMT+7)
Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn cải tạo xã hội mà đảng viên không tự cải tạo mình, không tự nâng cao mình thì không thể được”1, trích trong “Diễn văn khai mạc lớp học lý luận khóa I Trường Nguyễn Ái Quốc”, ngày 07 tháng 9 năm 1957,...

"Nghĩa vụ một người dân là phải yêu Tổ quốc "1

“Nghĩa vụ một người dân là phải yêu Tổ quốc ”1

QPTD -Thứ Sáu, 24/08/2018, 08:32 (GMT+7)
Lời kêu gọi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong bài “Hãy yêu thương nhau và cùng nhau đoàn kết”, Người viết tại Quảng Châu, Trung Quốc, đăng trên Báo Thanh niên, số 9, ngày 23 tháng 8 năm 1925,...

Lo cứu nước là lo cứu mình

Lo cứu nước là lo cứu mình

QPTD -Thứ Ba, 21/08/2018, 21:21 (GMT+7)
Để tập hợp toàn dân tộc đấu tranh giành chính quyền, giành độc lập, tự do cho đất nước, giải phóng dân tộc khỏi sự thống trị, áp bức của thực dân Pháp xâm lược và chế độ phong kiến, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã viết bài: “Lo cứu nước tức là lo cứu mình”,...

Bài 1: Người sáng lập-người thầy-nhà báo vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam

Bài 1: Người sáng lập-người thầy-nhà báo vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam

QPTD -Thứ Sáu, 12/06/2015, 16:31 (GMT+7)
Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sớm nhận ra báo chí là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Bởi thế, Người đã sáng lập ra tờ báo đầu tiên của cách mạng Việt Nam - báo Thanh niên. Ngày 21-6-1925, Người cho xuất bản số đầu tiên của báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội,...

Người tiên phong của Đội tiên phong

Người tiên phong của Đội tiên phong

QPTD -Thứ Hai, 11/05/2015, 21:09 (GMT+7)
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 03-02-1930) - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam là một sự kiện chính trị đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam ở đầu thế kỷ XX. Trong đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với tư cách là người sáng lập, rèn luyện thực sự và mãi mãi là Người tiên phong của Đội tiên phong.

Đảng ta là đạo đức, là văn minh

Đảng ta là đạo đức, là văn minh

QPTD -Thứ Hai, 02/02/2015, 07:59 (GMT+7)
Nhận thức sâu sắc vai trò của đạo đức nói chung và đạo đức cách mạng của Đảng Cộng sản (ĐCS) nói riêng, trong quá trình chuẩn bị thành lập Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - đã đề cao vấn đề đạo đức,...

Dự báo thiên tài và "ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự báo thiên tài và “ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 02/09/2013, 09:18 (GMT+7)
Để giành và giữ chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những dự báo thiên tài, nhìn trước được thời cuộc và tình hình để “ứng vạn biến” hiệu quả. Ngày 06-6-1938, Nguyễn Ái Quốc ký tên “Line” trong thư gửi lãnh đạo Quốc tế Cộng sản mong muốn được về nước, chuẩn bị cho việc giành chính quyền. Cũng năm đó, Bác đã dự báo Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai sẽ nổ ra, do những hành động châm ngòi của người Đức,...

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người với dân tộc ta

Tuyên ngôn thế giới về quyền con người với dân tộc ta

QPTD -Thứ Tư, 12/12/2012, 03:49 (GMT+7)
 Dân tộc ta trong thế kỷ XX đã có những đóng góp to lớn, mang tính đột phá về tư tưởng nhân quyền của nhân loại. Điều này thể hiện tập trung trong tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn Cách mạng Việt  Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Ðoàn
Sáng 16-9, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Ðoàn (19-9-1889 – 19-9-2019)...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 18:19 - 17/09/2019

EUR25365.6826206.09

GBP28490.6728946.87

USD2318023300

Giá vàng

Thời tiết