"Thủy chiến" - nét nghệ thuật đặc sắc trong Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông

“Thủy chiến” - nét nghệ thuật đặc sắc trong Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông

QPTD -Thứ Hai, 26/03/2018, 09:32 (GMT+7)
Trong vòng 30 năm ở thế kỷ XIII, đế quốc Nguyên - Mông đã ba lần tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta, nhưng chúng đều chuốc lấy thảm bại, bởi những trận thủy chiến nơi sông nước của quân và dân nhà Trần...

"Chúng chí thành thành" - quan điểm chủ đạo trong sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc thời nhà Trần

“Chúng chí thành thành” - quan điểm chủ đạo trong sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc thời nhà Trần

QPTD -Thứ Hai, 10/10/2016, 08:03 (GMT+7)
Với quan điểm nhất quán: lòng dân là bức tường thành vững chắc nhất trong sự nghiệp giữ nước của dân tộc, nhà Trần đã phát huy cao nhất sức mạnh từ nhân dân - sức mạnh lòng dân - nhờ đó đã ba lần đánh bại đạo quân xâm lược Nguyên - Mông hùng mạnh nhất bấy giờ, bảo vệ vững chắc nền độc lập...

Điều, dụ địch - nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự trong trận Chương Dương - Thăng Long (năm 1285)

Điều, dụ địch - nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự trong trận Chương Dương - Thăng Long (năm 1285)

QPTD -Thứ Hai, 16/11/2015, 08:20 (GMT+7)
Trận Chương Dương - Thăng Long “... thu phục được kinh thành là chiến công to nhất lúc bấy giờ”1 của nhà Trần, góp phần đặc biệt quan trọng vào thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông xâm lược lần thứ hai,...

Nghệ thuật phản công đánh bại gọng kìm vu hồi chiến lược của quân Nguyên - Mông năm 1285

Nghệ thuật phản công đánh bại gọng kìm vu hồi chiến lược của quân Nguyên - Mông năm 1285

QPTD -Thứ Sáu, 19/06/2015, 09:23 (GMT+7)
Trong cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt lần thứ hai (năm 1285), quân Nguyên - Mông đã vận dụng kế sách vu hồi chiến lược, hy vọng sẽ nhanh chóng thôn tính được nước ta. Thế nhưng nó đã bị nghệ thuật chiến tranh nhân dân của nhà Trần đánh bại, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự chủ cho dân tộc,...

Lòng yêu nước và bản lĩnh Việt Nam

Lòng yêu nước và bản lĩnh Việt Nam

QPTD -Thứ Tư, 25/07/2012, 15:16 (GMT+7)
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã trải qua những chặng đường đầy gian lao thử thách, nhưng vẫn trường tồn và phát triển bởi đã rèn đúc nên bản lĩnh rất vững vàng, mang đậm tính cách và khí phách của dân tộc, gắn liền với một triết lý nhân sinh mang tính nhân văn sâu sắc. Trong đó, lòng yêu nước là bậc thang cao nhất, là yếu tố cốt lõi và chi phối đời sống tinh thần của dân tộc.

Đấu tranh quốc phòng của các triều đại phong kiến Việt Nam

Đấu tranh quốc phòng của các triều đại phong kiến Việt Nam

QPTD -Thứ Tư, 25/07/2012, 14:58 (GMT+7)
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, các triều đại phong kiến Việt Nam đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức đấu tranh nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, giữ vững nền độc lập, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Trong các bài học đó, bài học “đấu tranh quốc phòng” vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng ta ngày nay.

Nghệ thuật huy động lực lượng nhân dân bảo vệ biên giới của các triều đại phong kiến Việt Nam

Nghệ thuật huy động lực lượng nhân dân bảo vệ biên giới của các triều đại phong kiến Việt Nam

QPTD -Chủ Nhật, 23/10/2011, 15:24 (GMT+7)
Trong trường kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, do đặc điểm địa lý, nên các triều đại phong kiến Việt Nam thường phải tìm “kế sách”, “phương lược” để chống xâm lược, giữ vững nền độc lập. Trong đó, việc huy động lực lượng nhân dân khu vực biên giới nhằm bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc luôn được coi trọng thực hiện và trở thành nghệ thuật.

Đảng và Bác Hồ trong Cách mạng Tháng Tám
Tháng 8-1945, phong trào cứu nước phát triển đến đỉnh cao trên cả nước, điều kiện khởi nghĩa chín muồi, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi tổng khởi nghĩa: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta"...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 18:12 - 20/08/2019

EUR25487.9526332.42

GBP27739.6528183.86

USD2314523265

Giá vàng

Thời tiết