Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương

QPTD -Thứ Tư, 23/05/2018, 13:43 (GMT+7)
Ngày 21-5-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27-NQ/TW). Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết...

Một số kinh nghiệm công tác đảng, công tác chính trị tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Một số kinh nghiệm công tác đảng, công tác chính trị tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Năm, 04/12/2014, 10:10 (GMT+7)
Công tác đảng, công tác chính trị tác chiến chiến lược nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ tác chiến chiến lược, phát huy vai trò của nhân tố con người, đặc biệt là nhân tố chính trị - tinh thần, xây dựng các tổ chức, lực lượng tham gia tác chiến chiến lược thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Một số kinh nghiệm trong tham mưu và chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị

Một số kinh nghiệm trong tham mưu và chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị

QPTD -Thứ Năm, 20/11/2014, 16:36 (GMT+7)
Trải qua 70 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảng, công tác chính trị, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị,...

Một số kinh nghiệm trong tham mưu và chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị

Một số kinh nghiệm trong tham mưu và chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị

QPTD -Thứ Năm, 20/11/2014, 16:36 (GMT+7)
Trải qua 70 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảng, công tác chính trị, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị,...

Tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

Tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

QPTD -Chủ Nhật, 27/01/2013, 02:27 (GMT+7)
Ngày 09-01, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 15/03/2012, 15:17 (GMT+7)
Ngày 16-7-2011, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về  xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, công nghiệp quốc phòng được xác định là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà nòng cốt là Bộ Quốc phòng.

Đảng và Bác Hồ trong Cách mạng Tháng Tám
Tháng 8-1945, phong trào cứu nước phát triển đến đỉnh cao trên cả nước, điều kiện khởi nghĩa chín muồi, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi tổng khởi nghĩa: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta"...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 18:12 - 20/08/2019

EUR25487.9526332.42

GBP27739.6528183.86

USD2314523265

Giá vàng

Thời tiết