Ngày hội tòng quân nơi xứ Mường

Ngày hội tòng quân nơi xứ Mường

QPTD -Thứ Tư, 12/02/2020, 10:30 (GMT+7)
Trong không khí náo nức mừng Đảng, mừng Xuân, sáng 11-02-2020, tại sân vận động của Tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Hòa Bình đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020.

Công tác tuyển quân của tỉnh Nam Định và mấy kinh nghiệm rút ra

Công tác tuyển quân của tỉnh Nam Định và mấy kinh nghiệm rút ra

QPTD -Thứ Năm, 10/01/2019, 08:37 (GMT+7)
Hằng năm, cấp ủy các cấp có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ tuyển quân sát với đặc điểm, tình hình của từng địa phư­ơng; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự cho các tầng lớp nhân dân...

Công tác giao, nhận quân năm 2017 nhanh, gọn, an toàn

Công tác giao, nhận quân năm 2017 nhanh, gọn, an toàn

QPTD -Chủ Nhật, 19/02/2017, 09:42 (GMT+7)
Từ ngày 12 đến 16-02-2017, các đơn vị, địa phương trên cả nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, nhận quân trong năm. Đây là năm thứ 2 các tỉnh, thành phố thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự mới, được Quốc hội thông qua năm 2015...

Nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

Nâng cao hiệu quả thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

QPTD -Thứ Năm, 09/02/2017, 07:52 (GMT+7)
Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của mỗi công dân, được pháp điển hóa trong Luật Nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự có ý nghĩa quan trọng, quyết định chất lượng xây dựng Quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng cả trước mắt và lâu dài...

Những điểm mới trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

Những điểm mới trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

QPTD -Thứ Sáu, 11/03/2016, 14:45 (GMT+7)
So với Luật cũ, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (gọi tắt là Luật mới) đã được sửa đổi một cách cơ bản và toàn diện. Cụ thể, về kết cấu, Luật mới gồm 09 chương, 62 điều; so với Luật cũ, giảm 02 chương, 09 điều do bỏ chương “Việc phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp” gồm 04 điều (sẽ có luật riêng), 10 chương còn lại viết gọn thành 09 chương, không có điều nào được giữ nguyên. Về nội dung, Luật mới cơ bản kế thừa có chọn lọc Luật cũ, sắp xếp, trình bày một cách chặt chẽ, khoa học hơn và đã sửa đổi, bổ sung một số vấn đề đáng chú ý sau...

Các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt việc giao, nhận quân năm 2016

Các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt việc giao, nhận quân năm 2016

QPTD -Thứ Ba, 01/03/2016, 11:29 (GMT+7)
Đây là năm đầu triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và triển khai chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chất lượng tân binh được nâng lên rõ rệt,

Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân theo Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015

Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân theo Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015

QPTD -Chủ Nhật, 17/01/2016, 08:58 (GMT+7)
Luật Nghĩa vụ Quân sự (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 19-6-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các tổ chức và công dân quán triệt, thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016,...

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)

QPTD -Chủ Nhật, 21/06/2015, 09:56 (GMT+7)
Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) gồm 9 chương, 62 Điều quy định rõ về nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016.

Dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi): Thời hạn phục vụ tại ngũ 24 tháng là phù hợp

Dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi): Thời hạn phục vụ tại ngũ 24 tháng là phù hợp

QPTD -Thứ Sáu, 22/05/2015, 09:23 (GMT+7)
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 21-5, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật,...

Đại biểu Quốc hội đồng ý giảm đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đại biểu Quốc hội đồng ý giảm đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ

QPTD -Thứ Sáu, 21/11/2014, 21:24 (GMT+7)
Sáng 21-11, tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận dự thảo Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).

Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh "Gương mẫu, tiêu biểu", lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
ừ ngày 27 đến ngày 30/9/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương dự, chỉ đạo và có bài phát biểu tại Đại hội.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết