Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ

QPTD -Thứ Ba, 19/05/2020, 07:28 (GMT+7)
Xuất phát từ vị trí chiến lược trọng yếu và yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, lực lượng vũ trang Thủ đô không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Thủ đô”.

Xây dựng nét đẹp văn hóa "Người chiến sĩ Thủ đô"

Xây dựng nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô”

QPTD -Thứ Hai, 11/05/2015, 22:36 (GMT+7)
Trước yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” trong tình hình mới và góp phần xây dựng người Hà Nội “Thanh lịch, văn minh”, xứng đáng là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô”,...

Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô đẩy mạnh tự phê bình và phê bình

Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô đẩy mạnh tự phê bình và phê bình

QPTD -Thứ Hai, 11/06/2012, 08:46 (GMT+7)
Chấp hành Chỉ thị số 141-CT/QUTW và Kế hoạch số 142-KH/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo đúng lộ trình và yêu cầu đề ra; coi đó là khâu mở đầu then chốt, có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho Nghị quyết mang lại hiệu quả thiết thực.

Sài Gòn - Chợ Lớn trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến
Chỉ 3 tuần sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng tiến công Sài Gòn, thực hiện dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:50 - 22/09/2020

HCMSJC55.70056.150
Hà NộiSJC55.70056.170
Đà NẵngSJC55.70056.170

Thời tiết