Họp báo quốc tế về tình hình Biển Đông ngày 16 tháng 6 năm 2014

Họp báo quốc tế về tình hình Biển Đông ngày 16 tháng 6 năm 2014

QPTD -Thứ Ba, 17/06/2014, 11:30 (GMT+7)
Vào lúc 17h00 ngày thứ Hai, 16-6-2014, tại Nhà khách Chính phủ, 12 Ngô Quyền, Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Họp báo Quốc tế về tình hình Biển Đông,...

Như thế đâu phải là cách thể hiện lòng yêu nước chân chính

Như thế đâu phải là cách thể hiện lòng yêu nước chân chính

QPTD -Thứ Năm, 06/09/2012, 01:41 (GMT+7)
Lòng yêu nước Việt Nam có sức mạnh to lớn, bảo đảm cho dân tộc ta trường tồn và phát triển. Lòng yêu nước chân chính đó hàm chứa sự đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc, luôn hướng tới một mục tiêu chung cao cả. Hiện nay, có những thế lực đang lợi dụng lòng yêu nước để kích động, chia rẽ sức mạnh đoàn kết của nhân dân ta. Những mưu toan đó nhất định sẽ thất bại.

Xây dựng hệ thống nhà trường quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Xây dựng hệ thống nhà trường quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

QPTD -Thứ Hai, 19/09/2011, 02:16 (GMT+7)
Đại hội XI của Đảng đã xác định một trong ba đột phá chiến lược trong giai đoạn 2011 – 2020 là &;Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân&;.

Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn
Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 – 03-02-2019), TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG đã có bài viết: "Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn".
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 23:07 - 20/02/2019

EUR26143.6326877.32

GBP29983.6530463.8

USD2315023250

Giá vàng

Cập nhật : 16:07 - 20/02/2019

HCMSJC36.95037.150
Hà NộiSJC36.95037.170
Đà NẵngSJC36.95037.170

Thời tiết