Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

QPTD -Thứ Ba, 03/05/2022, 07:55 (GMT+7)
Chúng ta có đầy đủ luận cứ để khẳng định, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là “đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh” - như Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Ba, 19/04/2022, 09:29 (GMT+7)
Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt, vận dụng tốt nội dung này là giải pháp quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng

Tạo môi trường cho thanh thiếu nhi rèn luyện, trưởng thành vì tương lai tươi sáng của Tổ quốc

Tạo môi trường cho thanh thiếu nhi rèn luyện, trưởng thành vì tương lai tươi sáng của Tổ quốc

QPTD -Chủ Nhật, 27/03/2022, 13:27 (GMT+7)
Tối 26/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021”. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Xây dựng huyện đảo Trường Sa vững vàng nơi tiền tiêu Tổ quốc

Xây dựng huyện đảo Trường Sa vững vàng nơi tiền tiêu Tổ quốc

QPTD -Thứ Hai, 07/02/2022, 09:32 (GMT+7)
Những công trình kinh tế kết hợp với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, phục vụ dân sinh, như: sân bay; trạm thông tin liên lạc, truyền hình vệ tinh; trạm khí tượng thủy văn, trạm xá, trường học,… được đầu tư xây dựng cơ bản, phù hợp với thực tiễn, đi vào hoạt động hiệu quả, tạo nên một Trường Sa “mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp cảnh quan, môi trường, mẫu mực tình đoàn kết quân dân”.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

QPTD -Thứ Sáu, 04/02/2022, 10:14 (GMT+7)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một Đảng chân chính cách mạng, “làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”1 là nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, vận dụng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam với việc tạo dựng cơ đồ đất nước

Đảng Cộng sản Việt Nam với việc tạo dựng cơ đồ đất nước

QPTD -Thứ Tư, 02/02/2022, 08:50 (GMT+7)
Từ thực tiễn khách quan của công cuộc đổi mới đất nước hơn 35 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đánh giá sâu sắc: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”1 và điều đó cũng được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thêm một lần khẳng định.

Chủ tịch nước bắt đầu thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia

Chủ tịch nước bắt đầu thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia

QPTD -Thứ Tư, 22/12/2021, 10:20 (GMT+7)
Sáng 21/12, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Phnompenh, Thủ đô Phnompenh, bắt đầu thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Toàn quốc kháng chiến - bài học về xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới

Toàn quốc kháng chiến - bài học về xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới

QPTD -Chủ Nhật, 19/12/2021, 10:24 (GMT+7)
Bảy mươi lăm năm đã trôi qua, nhưng tinh thần quật khởi của những ngày toàn quốc kháng chiến vẫn còn nguyên giá trị, đã để lại nhiều bài học quý tiếp tục được kế thừa, phát huy trong xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và vận dụng trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 16/12/2021, 13:45 (GMT+7)
75 năm đã qua, nhưng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vẫn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt; ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của tinh thần toàn quốc kháng chiến vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt là trong xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

"Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" - cương lĩnh về khát vọng hòa bình của dân tộc

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” - cương lĩnh về khát vọng hòa bình của dân tộc

QPTD -Thứ Tư, 15/12/2021, 10:26 (GMT+7)
Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, hiệu triệu đồng bào cả nước nhất tề đứng lên đánh quân xâm lược.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Sáng 23/5, tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể theo hình thức tập trung. Phiên khai mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.