Học viện Hải quân xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Học viện Hải quân xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 10/01/2019, 08:37 (GMT+7)
Đảng ủy Học viện đã xây dựng kế hoạch, quy hoạch công tác cán bộ gắn với nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ đại hội và điều chỉnh, bổ sung hằng năm; ban hành “Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ trong Học viện Hải quân”, quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn các chức danh chuyên môn nghiệp vụ sát thực tế...

Những nhiệm vụ trọng tâm công tác nhà trường Quân đội năm học 2015 - 2016

Những nhiệm vụ trọng tâm công tác nhà trường Quân đội năm học 2015 - 2016

QPTD -Thứ Năm, 10/09/2015, 09:55 (GMT+7)
Năm học 2014 - 2015, công tác nhà trường Quân đội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Phát huy kết quả đó, các học viện, nhà trường Quân đội cần tiếp tục nắm vững phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giáo dục - đào tạo,...

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Quân đội hiện nay

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 16/04/2015, 15:39 (GMT+7)
Văn hóa, nghệ thuật là một mặt hoạt động của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội, góp phần xây dựng, phát triển môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, lành mạnh và nhân cách người quân nhân cách mạng - “Bộ đội Cụ Hồ”. Để làm được điều đó, việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động văn hoá, nghệ thuật trong toàn quân có vai trò rất quan trọng,...

Học viện Hải quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Học viện Hải quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

QPTD -Thứ Hai, 13/04/2015, 13:30 (GMT+7)
Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Hải quân luôn khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng, phát triển về mọi mặt, trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín của Quân chủng, Quân đội và hệ thống giáo dục quốc gia,...

Thông tin về công tác tuyển sinh quân sự năm 2015

Thông tin về công tác tuyển sinh quân sự năm 2015

QPTD -Thứ Năm, 05/03/2015, 09:07 (GMT+7)
Ban TSQS Bộ Quốc phòng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các học viện, nhà trường thực hiện việc đăng ký sơ tuyển và đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia cho thí sinh có nguyện vọng dùng kết quả thi xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng hệ quân sự các trường Quân đội,...

Nhận diện và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Nhận diện và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

QPTD -Thứ Ba, 29/07/2014, 15:44 (GMT+7)
Việc núp bóng VH,NT để “sáng tạo”, để “giải phóng” tạo “làn gió mới”, “tính chất cách mạng và cách tân trên văn đàn”,… thực chất là biểu hiện sự suy thoái về nhận thức, tư tưởng của một số cá nhân.

Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong Quân đội trước yêu cầu mới

Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong Quân đội trước yêu cầu mới

QPTD -Thứ Hai, 14/04/2014, 17:11 (GMT+7)
Qua hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết, hoạt động văn học, nghệ thuật trong Quân đội đã có bước phát triển quan trọng, góp phần bồi dưỡng nhân cách của người quân nhân cách mạng; đồng thời, tích cực đấu tranh chống quan điểm sai trái về văn học, nghệ thuật và sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại trong lĩnh vực quan trọng này,...

Nhận diện một số biểu hiện lệch lạc trong sáng tạo văn học

Nhận diện một số biểu hiện lệch lạc trong sáng tạo văn học

QPTD -Thứ Ba, 19/11/2013, 14:42 (GMT+7)
Văn học - nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa. Sự lệch lạc, thiếu chuẩn mực trong sáng tạo văn học, dù ở mức độ nào, cũng sẽ dẫn đến những ảnh hưởng nguy hại đối với nền tảng tinh thần của xã hội. Do đó, “nhận diện một số biểu hiện lệch lạc trong sáng tạo văn học” là việc làm cần thiết nhằm đánh giá thẳng thắn, trực diện hiện trạng của nền văn học hiện nay

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Quân đội đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Quân đội đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật

QPTD -Thứ Ba, 19/11/2013, 10:23 (GMT+7)
Sau 15 năm quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội đã trực tiếp củng cố, nuôi dưỡng phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”,...

45 năm quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển
Nhân kỷ niệm 45 năm Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2022), đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết “45 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển”. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu bài viết.