Lữ đoàn Vận tải 972 nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông

Lữ đoàn Vận tải 972 nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông

QPTD -Thứ Hai, 09/09/2019, 08:05 (GMT+7)
Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn và các cấp ủy, chi bộ đều xây dựng nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, người chỉ huy cụ thể hóa xây dựng kế hoạch thực hiện...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 9-2019

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 9-2019

QPTD -Thứ Ba, 03/09/2019, 22:03 (GMT+7)
Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 9-2019 trân trọng gửi tới bạn đọc bài viết của các tác giả: Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH “Phát huy vai trò của Quân đội trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”; Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG “Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” và nhiều bài viết quan trọng của các tác giả khác.

Lữ đoàn 972 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện

Lữ đoàn 972 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện

QPTD -Thứ Hai, 06/02/2017, 17:13 (GMT+7)
Trước hết, Lữ đoàn chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội đối với nhiệm vụ huấn luyện. Đặc biệt, trong điều kiện, trang bị, khí tài của Đơn vị có hạn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, việc nâng cao chất lượng huấn luyện có ý nghĩa quan trọng đối với sức mạnh sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Lữ đoàn...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2017

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2017

QPTD -Thứ Hai, 06/02/2017, 08:27 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 2-2017, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết của Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG “Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội năm 2017”; Thượng tướng LÊ CHIÊM “Toàn quân đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới”. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng bí thư Trường Chinh (09-02-1907 - 09-02-2017), tác giả NGUYỄN XUÂN TRUNG có bài “Đồng chí Trường Chinh - người thực hành và phát triển xuất sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”,... cùng nhiều bài viết của các tác giả khác.

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2014)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2014)

QPTD -Thứ Ba, 02/12/2014, 22:35 (GMT+7)
Tạp chí QPTD trân trọng gửi đến bạn đọc Tổng mục lục Tạp chí năm 2014. Tổng mục lục kết cấu theo các chuyên mục thường xuyên của Tạp chí: Những vấn đề chung...; Quán triệt, thực hiện nghị quyết của Đảng; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM; Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN...; QP,QS nước ngoài; Vấn đề - Sự kiện; Tổng kết thực tiễn và KN; Giáo dục QP&AN...; Sinh hoạt tư tưởng; Nghiên cứu - Trao đổi; Thông tin về biển, đảo Việt Nam; Lịch sử, KN và truyền thống QS của dân tộc... và Mục "Kỷ niệm các sự kiện" gồm các chuyên mục không thường xuyên, về các sự kiện lịch sử.

Lữ đoàn Vận tải 972 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

Lữ đoàn Vận tải 972 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Hai, 24/11/2014, 09:43 (GMT+7)
Ý thức sâu sắc nhiệm vụ của mình, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 972 đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 11-2014

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 11-2014

QPTD -Thứ Bảy, 01/11/2014, 10:17 (GMT+7)
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 ‒ 22-12-2014), Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu bài viết của Trung tướng Phạm Hồng Cư, Trung tướng Mai Quang Phấn, Thiếu tướng Hồ Trọng Đào… và bài viết của các tác giả khác.

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2013)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2013)

QPTD -Thứ Hai, 23/12/2013, 00:11 (GMT+7)
1- Những vấn đề chung về đường lối chính trị, đường lối quốc phòng - an ninh. Những chủ trương công tác lớn. 2- Nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng. 3- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Nghệ An khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Nghệ An khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

QPTD -Thứ Ba, 12/11/2013, 13:06 (GMT+7)
Năm 2013, Bộ đội Biên phòng Nghệ An là một trong 50 tập thể điển hình tiên tiến được vinh danh cấp toàn quân. Có được thành tích đó, một trong những nguyên nhân quan trọng là Đảng bộ đã thực hiện tốt việc khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...

Đảng bộ Lữ đoàn 972 tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ Lữ đoàn 972 tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

QPTD -Thứ Năm, 24/10/2013, 21:19 (GMT+7)
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy Lữ đoàn chủ trương tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo đơn vị vượt qua mọi khó khăn, thử thách,...

Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Sáng 24/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120