Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy giá trị Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" trong giai đoạn mới

Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy giá trị Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” trong giai đoạn mới

QPTD -Thứ Năm, 14/12/2017, 15:27 (GMT+7)
Những bài học về Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã và đang được Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy, vận dụng sáng tạo trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc...

Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy vai trò nòng cốt xây dựng thế trận phòng không nhân dân trong khu vực phòng thủ

Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy vai trò nòng cốt xây dựng thế trận phòng không nhân dân trong khu vực phòng thủ

QPTD -Thứ Hai, 11/12/2017, 07:56 (GMT+7)
Đẩy mạnh công tác phòng không nhân dân nói chung, thế trận phòng không nhân dân nói riêng trên từng khu vực, địa bàn là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Đối với Thủ đô Hà Nội - một trọng điểm về phòng không nhân dân, nội dung này càng có ý nghĩa quan trọng và là nhiệm vụ trọng tâm của công tác quốc phòng, quân sự địa phương...

Lực lượng vũ trang Thủ đô đẩy mạnh thực hiện công tác kỹ thuật

Lực lượng vũ trang Thủ đô đẩy mạnh thực hiện công tác kỹ thuật

QPTD -Thứ Hai, 20/11/2017, 08:31 (GMT+7)
Cục Kỹ thuật đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật, nhất là nền nếp chính quy kỹ thuật; đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan kỹ thuật các cấp trong tổ chức thực hiện...

Cục Chính trị tích cực tham mưu xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị

Cục Chính trị tích cực tham mưu xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị

QPTD -Thứ Bảy, 28/10/2017, 11:31 (GMT+7)
Nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, những năm qua, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị,...

Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" trong giai đoạn hiện nay

Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” trong giai đoạn hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 19/12/2016, 14:18 (GMT+7)
Lời thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Thủ đô trong những ngày toàn quốc kháng chiến đã trở thành giá trị tinh thần, truyền thống quý báu, biểu tượng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng sẽ mãi mãi được các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang Thủ đô gìn giữ và phát huy...

Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị

Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị

QPTD -Thứ Năm, 06/10/2016, 15:03 (GMT+7)
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống 70 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô xác định, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị với nhiều nội dung, giải pháp...

Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn Thủ đô

Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn Thủ đô

QPTD -Thứ Ba, 09/02/2016, 10:51 (GMT+7)
Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ hằng năm của các địa phương, đơn vị. Nhận thức rõ điều đó, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang Thủ đô đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác này, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,...

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

QPTD -Thứ Tư, 16/12/2015, 08:08 (GMT+7)
Là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế và giao dịch quốc tế, Thủ đô Hà Nội có vị trí đặc biệt quan trọng đối với cả nước. Vì thế, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống là vấn đề quan trọng,...

Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội

Lực lượng vũ trang Thủ đô phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội

QPTD -Thứ Năm, 18/06/2015, 16:36 (GMT+7)
Nhận thức sâu sắc chủ trương chiến lược của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ và vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội, những năm qua, lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát huy vai trò nòng cốt, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc,...

Xây dựng nét đẹp văn hóa "Người chiến sĩ Thủ đô"

Xây dựng nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô”

QPTD -Thứ Hai, 11/05/2015, 22:36 (GMT+7)
Trước yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” trong tình hình mới và góp phần xây dựng người Hà Nội “Thanh lịch, văn minh”, xứng đáng là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô”,...

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Quân sự Tập san
Nhân kỷ niệm 70 năm Tạp chí ra số đầu tiên, Tòa soạn Tạp chí Quốc phòng toàn dân xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn thư gửi Quân sự Tập san của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 06:25 - 23/04/2018

EUR27805.2828137.65

GBP31651.8932159.28

USD2274022810

Giá vàng

Cập nhật : 09:15 - 21/04/2018

HCMSJC36.73036.930
Hà NộiSJC36.73036.950
Đà NẵngSJC36.73036.950

Thời tiết