Lữ đoàn 242 thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Lữ đoàn 242 thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 10/04/2017, 08:26 (GMT+7)
Nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với mỗi quân nhân nói riêng, đơn vị nói chung; bám sát đặc điểm, nhiệm vụ của Đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mặt công tác này...

Kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 242

Kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn 242

QPTD -Thứ Năm, 18/12/2014, 15:55 (GMT+7)
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo vùng Đông Bắc của Tổ quốc, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 242 (Quân khu 3) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị vượt qua mọi khó khăn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đã đạt được kết quả tương đối toàn diện,...

Lữ đoàn 242 vững vàng trên tuyến biển, đảo đông bắc Tổ quốc

Lữ đoàn 242 vững vàng trên tuyến biển, đảo đông bắc Tổ quốc

QPTD -Thứ Sáu, 27/09/2013, 16:53 (GMT+7)
Ghi sâu lời Bác dặn, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242 luôn đoàn kết, tích cực, chủ động, vượt khó vươn lên, giữ vững ý chí chiến đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo Đông Bắc Tổ quốc,...

Những cống hiến to lớn của Đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam
Hơn 65 năm hoạt động cách mạng, dù ở bất kỳ cương vị công tác, điều kiện hoàn cảnh nào, trong lao tù hay ngoài mặt trận, đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng vẫn luôn trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng, với Đảng, với nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 21:11 - 28/04/2017

EUR24679.7324974.79

GBP29090.5929556.96

USD2269522765

Giá vàng

Cập nhật : 16:37 - 28/04/2017

HCMSJC36.65036.850
Hà NộiSJC36.65036.870
Đà NẵngSJC36.65036.870

Thời tiết