Để kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế

Để kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế

QPTD -Thứ Năm, 26/10/2017, 09:30 (GMT+7)
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) ban hành Nghị quyết 10-NQ/TW “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đây là định hướng quan trọng của Đảng ta nhằm thúc đẩy nền kinh tế tư nhân phát triển...

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ở huyện Mù Cang Chải

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ở huyện Mù Cang Chải

QPTD -Thứ Năm, 16/08/2012, 09:05 (GMT+7)
Những năm qua, nhờ thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh mà huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) đã tạo được những chuyển biến tích cực cả về kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như quốc phòng, an ninh.

Tư tưởng V.I. Lê-nin về quan hệ kinh tế với quốc phòng và ý nghĩa với nước ta hiện nay

Tư tưởng V.I. Lê-nin về quan hệ kinh tế với quốc phòng và ý nghĩa với nước ta hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 16/04/2012, 01:38 (GMT+7)
V.I. Lê-nin là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản, đã để lại di sản tư tưởng vô cùng quý báu. Tư tưởng của Người về mối quan hệ kinh tế với quốc phòng không chỉ làm phong phú, hoàn thiện lý luận bảo vệ Tổ quốc, mà còn có ý nghĩa thực tiễn hết sức quan trọng góp phần to lớn vào thắng lợi của công cuộc bảo vệ Tổ quốc Xô viết XHCN. Tư tưởng này của V.I. Lê-nin vẫn còn nguyên ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH – Nhìn từ thực tiễn Việt Nam (*)

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH – Nhìn từ thực tiễn Việt Nam (*)

QPTD -Thứ Tư, 11/04/2012, 14:27 (GMT+7)
Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cu-ba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài nói chuyện quan trọng tại trường Đảng Cao cấp Nhi-cô Lô-pết. Tạp chí QPTD trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói chuyện.

Toàn văn Báo cáo đánh giá công tác báo chí 2011

Toàn văn Báo cáo đánh giá công tác báo chí 2011

QPTD -Thứ Sáu, 30/03/2012, 10:55 (GMT+7)
Tại Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc tổ chức ngày 30/3 tại tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2011 và một số nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2012.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Sáu, 17/02/2012, 15:41 (GMT+7)
Trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng. Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Người, trong các giai đoạn cách mạng trước đây cũng như hiện nay, Đảng ta luôn coi trọng và hết sức chăm lo tăng cường đại đoàn kết dân tộc.

Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển các thành phần kinh tế

Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển các thành phần kinh tế

QPTD -Thứ Hai, 16/01/2012, 14:11 (GMT+7)
Tầm vóc trí tuệ của Đảng và nhân dân ta trong quá trình tìm tòi sáng tạo, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến lên CNXH ngày càng được khẳng định, nhất là sau 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đến nay, quan niệm của chúng ta về CNXH được xác định rõ hơn. Song còn nhiều vấn đề rất quan trọng cần được tiếp tục giải quyết. Một trong những vấn đề đó là xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển các thành phần kinh tế.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Đúng 09 giờ 00 ngày 20/10, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:17 - 20/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết