Kho K380 nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật

Kho K380 nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật

QPTD -Thứ Hai, 17/02/2020, 07:51 (GMT+7)
Để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đơn vị đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đối với nhiệm vụ được giao; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đủ về số lượng, có chất lượng cao...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2020

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2020

QPTD -Thứ Hai, 03/02/2020, 20:43 (GMT+7)
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020), Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đặc biệt trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết của Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH “Giữ trọn niềm tin với Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam mài sắc ý chí, nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc”; Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG “Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới”; HOÀNG CHÍ BẢO “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” - 90 năm nhìn lại; MẠCH QUANG THẮNG “ Đảng Cộng sản Việt Nam tự đổi mới để mãi là đảng cầm quyền” và nhiều bài viết của các tác giả khác.

Kho K380 xây dựng vững mạnh toàn diện

Kho K380 xây dựng vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Sáu, 19/08/2011, 22:07 (GMT+7)

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 2-2010

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 2-2010

QPTD -Thứ Ba, 26/07/2011, 17:00 (GMT+7)

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 2-2010

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 2-2010

QPTD -Thứ Hai, 28/02/2011, 02:36 (GMT+7)
Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2010) -    Đại tướng Lê Văn Dũng - Đường lối đúng đắn của Đảng - nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. -    Nguyễn Trọng Phúc - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. -    Trương Thị Thông - Công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới - mấy vấn đề đặt ra. * *    * -    Vũ Hổ - Quyết tâm hoàn thành trọng trách, nâng cao vị thế Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2010. -   Thiếu tướng Nguyễn Vĩnh Phú - Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hậu cần năm 2010.  -   Thiếu tướng Nguyễn Châu Than h - Một số nội dung trọng tâm của công tác kỹ thuật năm 2010. Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng -    Hoàng Xuân Lâm - Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển nội dung về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. -    Trung tướng Võ Trọng Việt - Bộ đội Biên phòng tập trung xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh -    Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách -   Quân chủng Phòng không-Không quân làm theo tấm gương của Bác trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. -    Đại tá Nguyễn Đăng Giáp - Công ty 36 thực hiện tốt bước hai của Cuộc vận động. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH,HĐH -    Thiếu tướng Bế Xuân Trường - Quân khu 1 tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững chắc. -    Trung tướng Hoàng Châu Sơn - Luật Dân quân tự vệ - bước phát triển mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.  -    Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng - Tăng cường đào tạo cán bộ biên phòng là con em các dân tộc thiểu số. -    Đại tá Khúc Ngọc Phương - Lực lượng vũ trang Quân khu 5 nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Quân sự nước ngoài -    Đức Lê - Biến đổi khí hậu và vấn đề an ninh toàn cầu. Vấn đề - Sự kiện -    Vũ Văn Hiền - Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay. -    Đại tá Hồ Kiếm Việt -  Sự thống nhất ý Đảng, lòng dân - \thành lũy\ vững chắc bảo vệ Đảng. Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm -    Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang - Binh đoàn 15, sau 25 năm thực hiện nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng. -    Đại tá Vũ Văn Nghiệp -  Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo ở Trường Sĩ quan Đặc công. -    Đại tá Võ Văn Thới - Ba bài học kinh nghiệm của Biên phòng Trà Vinh trong thực hiện nhiệm vụ. -    Đại tá Trần Đăng Anh - Trường Quân sự Quân khu 4 thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục-đào tạo.    -    Đại tá  Phạm Văn Lợi - Kho K380 xây dựng vững mạnh toàn diện. -    Thượng tá Đặng Ngọc Ẩn - Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện gắn với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở Châu Đốc. Sinh hoạt tư tưởng -    Mạnh Dũng - \Giậu chưa đổ, bìm đã leo\. Giáo dục quốc phòng-an ninh - Giáo dục pháp luật trong quá trình CNH, HĐH đất nước -    Đại tá Lê Phan - Trường Sĩ quan Công binh gắn bộ môn Nhà nước và Pháp luật với chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật. -    Thượng tá Phan Hữu Lắm - Công tác giáo dục quốc phòng-an ninh ở huyện Cù Lao Dung - kết quả và kinh nghiệm.  Nghiên cứu - Trao đổi -    Trung tướng Trần Hoa - Bàn về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. -    Thiếu tướng Bùi Phan Kỳ - Bước phát triển đường lối quân sự của Đảng trong tiến trình đổi mới đất nước. -    Đại tá Phạm Trang - Về sự kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng-an ninh trong Chiến lược Biển Việt Nam. -    Thượng tá Dương Quang Hiền - Phát huy giá trị của văn hóa quân sự trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay. -    Thông tin về biển, đảo Việt Nam - Nội thủy và lãnh hải.   Lịch sử, kinh nghiệm và truyền thống quân sự của dân tộc -    Lê Quang Lạng -  Phong trào Đồng khởi ở miền Nam (1959-1960)

Kho K380 xây dựng vững mạnh toàn diện

Kho K380 xây dựng vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Hai, 28/02/2011, 01:41 (GMT+7)
Kho K380 (trước đây là Đoàn B.80) thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh, được thành lập ngày 18-02-1980. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, dù trực thuộc Binh chủng Pháo binh hay Tổng cục Kỹ thuật, là đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hay bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ của Kho đều xác định tốt trách nhiệm, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết, phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) . Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Pháo binh về xây dựng đơn vị VMTD; xuất phát từ tính chất đặc thù của nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Kho xác định, trước hết tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng làm cơ sở xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, chất lượng tổng hợp cao , hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện nay, Kho K380 được giao quản lý, bảo dưỡng một số loại VKTBKT tương đối hiện đại, có giá trị lớn của quân đội. Đơn vị đứng chân ở địa bàn rừng núi, khí hậu khắc nghiệt, giao thông không thuận lợi, đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều thiếu thốn; hệ thống doanh trại, nhà kho được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp; đa số cán bộ, công nhân viên công tác xa gia đình. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Kho thường xuyên coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt trách nhiệm, yên tâm công tác, có ý chí quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kho đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn Đảng bộ và các phân kho; nhất là, trong những thời điểm đơn vị bổ sung nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ đột xuất trong điều kiện khó khăn, phức tạp và trước tác động bởi mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường. Để xây dựng đơn vị thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, Kho thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục chính trị hằng năm cho các đối tượng; trong đó, coi trọng đổi mới nội dung, hình thức giáo dục phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị. Nội dung giáo dục tập trung vào các chuyên đề về chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống của Quân đội, của Binh chủng Pháo binh và Đơn vị. Kết quả kiểm tra và thu hoạch chính trị của cán bộ, chiến sĩ hằng năm có 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 60% khá, giỏi. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn được kết hợp chặt chẽ với triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động: \Xây dựng môi trường văn hoá\, \Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông\... Đặc biệt là, Cuộc vận động \Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh\ được cấp ủy, Ban Chủ nhiệm Kho cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với đặc điểm của Đơn vị, gắn với yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an toàn, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT.    Một yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định để Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ là, Đảng ủy Kho luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; kịp thời củng cố, kiện toàn các tổ chức khi Đơn vị có sự biến động, bổ sung nhiệm vụ. Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy và các chi bộ được đổi mới theo hướng thiết thực, sát với đặc điểm của Kho và tình hình thực tế từng đơn vị; gắn xây dựng cấp ủy với cán bộ chủ trì, xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; vừa thực hiện lãnh đạo toàn diện, vừa tập trung khắc phục những mặt yếu, khâu yếu trong từng giai đoạn. Nguyên tắc tập trung dân chủ được đề cao; vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các cấp được phát huy. Đảng ủy Kho còn thường xuyên duy trì nền nếp kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của tổ chức đảng cấp dưới. Đồng thời, chú trọng giáo dục, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, trọng tâm là duy trì nghiêm túc chế độ si

Xây dựng đội  ngũ cán bộ pháo binh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ pháo binh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

QPTD -Thứ Hai, 21/02/2011, 07:56 (GMT+7)
Đội ngũ cán bộ (ĐNCB) là nhân tố quyết định sức mạnh của Binh chủng, là lực lượng nòng cốt để xây dựng các đơn vị pháo binh vững mạnh toàn diện. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Pháo binh đã tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ; thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ này.   Quán triệt và thực hiện Nghị quyết 147- NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (ĐUQSTƯ) về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội” và Nghị quyết số 94 -NQ/ĐUQSTƯ về “ Xây dựng ĐNCB quân đội trong thời kỳ mới\ , Binh chủng đã ra Nghị quyết số 199-NQ/ĐU về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng ĐNCB, đảng viên Pháo binh trong giai đoạn mới” . Theo đó, các đơn vị đã tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng đảng với công tác cán bộ; giữa giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức người cán bộ cách mạng với duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của ĐNCB. Trung bình hằng năm, Binh chủng có từ 97,5 - 99,8% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 81,1- 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (năm 2009, có 10,2% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 75,3% hoàn thành tốt nhiệm vụ). Thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “ Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam ” và Nghị quyết số 513-NQ/ ĐUQSTW, đến nay, Binh chủng đã sắp xếp đủ 100% các vị trí chính ủy, chính trị viên theo quy định. Trong công tác quy hoạch cán bộ, Đảng ủy Binh chủng chủ trương bảo đảm sự liên tục, vững chắc giữa các độ tuổi; vừa phát huy kinh nghiệm của những đồng chí đã trải qua thực tế chiến đấu và cương vị lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, vừa mạnh dạn đề bạt các đồng chí trẻ, được đào tạo cơ bản, có triển vọng. Cuộc vận động “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng” được tiến hành thường xuyên trên cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; trong đó, coi trọng công tác giám sát của chi bộ; kết hợp giữa quản lý của tổ chức, của quần chúng với tự quản lý của mỗi cán bộ. Quy chế, quy trình công tác cán bộ được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc trên cơ sở quán triệt và nắm vững Quy chế công tác cán bộ của ĐUQSTƯ; công tác nhận xét, đánh giá cán bộ bảo đảm khách quan, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai; chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ và sự tín nhiệm của quần chúng làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ; trên cơ sở đó, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm. Thực hiện chủ trương chấn chỉnh tổ chức, biên chế của ĐUQSTƯ và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã lập “ Quy hoạch tổ chức lực lượng pháo binh đến năm 2010 và những năm tiếp theo ”; ban hành biểu biên chế cán bộ Pháo binh trong các loại hình, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ, phù hợp với điều kiện tổ chức lực lượng vũ trang thời bình; đồng thời, thực hiện tốt quy định về dự trữ cán bộ, sẵn sàng cho phương án mở rộng lực lượng khi cần thiết. Đến nay, tổ chức biên chế của Binh chủng được kiện toàn đầy đủ từ khẩu đội, tiểu đội trở lên; một số đơn vị được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới, như: Xưởng X965, Đoàn S75, Kho K380... Cùng với đó, Binh chủng còn chú trọng xây dựng cơ quan cán bộ các cấp vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy và người chỉ huy về công tác cán bộ; trong đó, tập trung vào việc kiện toàn cơ quan cán bộ và giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ sĩ quan làm công tác cán bộ. Trên cơ sở các chế độ,

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Đúng 8 giờ ngày 20/5/2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước cùng theo dõi.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:59 - 28/05/2020

HCMSJC48.43048.800
Hà NộiSJC48.43048.820
Đà NẵngSJC48.43048.820

Thời tiết