Phát huy truyền thống, Kho J250 nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ

Phát huy truyền thống, Kho J250 nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ

QPTD -Thứ Hai, 13/06/2022, 13:53 (GMT+7)
Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt khó, vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 6/2022

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 6/2022

QPTD -Thứ Tư, 01/06/2022, 13:20 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 6/2022, trân trọng gửi tới bạn đọc bài viết của các tác giả của tác giả: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA “Phát huy vai trò báo chí cách mạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Thượng tướng NGUYỄN TÂN CƯƠNG “Đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức lực lượng trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh”. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 – 11/6/2022), tác giả LÝ VIỆT QUANG có bài viết “Đồng chí Phạm Hùng - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của đất nước”,... cùng nhiều bài viết khác.

Tổng cục Kỹ thuật làm theo lời dạy của Bác Hồ trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật

Tổng cục Kỹ thuật làm theo lời dạy của Bác Hồ trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật

QPTD -Thứ Hai, 20/02/2017, 08:52 (GMT+7)
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong toàn Tổng cục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cao Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”...

Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật thực hiện chỉ thị của Quân ủy Trung ương về đại hội trước

Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật thực hiện chỉ thị của Quân ủy Trung ương về đại hội trước

QPTD -Thứ Năm, 16/04/2015, 15:59 (GMT+7)
Được Thường vụ Quân ủy Trung ương chọn tiến hành đại hội trước (ở cả ba cấp), Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung, đầu việc theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ,...

45 năm quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển
Nhân kỷ niệm 45 năm Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2022), đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao có bài viết “45 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển”. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu bài viết.