Lực lượng vũ trang huyện Gò Công Đông phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ

Lực lượng vũ trang huyện Gò Công Đông phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ

QPTD -Thứ Tư, 06/09/2017, 15:10 (GMT+7)
Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã chủ động nghiên cứu tình hình, tích cực tổng kết thực tiễn, làm cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án, nhằm tăng cường các tiềm lực của khu vực phòng thủ,…

Tiền Giang tăng cường lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ

Tiền Giang tăng cường lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ

QPTD -Thứ Ba, 10/01/2012, 09:49 (GMT+7)
Quán triệt các nghị quyết, quan điểm của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ, những năm qua, Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã lãnh đạo các địa phương, đơn vị tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, bảo đảm sẵn sàng chuyển các hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. 

Bệnh viện 4 phát huy tiềm năng,  mở rộng công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện 4 phát huy tiềm năng, mở rộng công tác khám, chữa bệnh

QPTD -Thứ Hai, 19/09/2011, 01:56 (GMT+7)
Bệnh viện 4, Binh đoàn Cửu Long được thành lập ngày 21-8-1976, tại miền Đông Nam Bộ. Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu dung điều trị, nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh và làm nhiệm vụ quốc tế.

Bộ đội Biên phòng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam Tổ quốc

Bộ đội Biên phòng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam Tổ quốc

QPTD -Thứ Năm, 12/05/2011, 07:44 (GMT+7)
Thực hiện các chủ trương của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Tây Nam Bộ đã tích cực thực hiện công tác biên phòng, với nhiều biện pháp đồng bộ để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 12:14 - 17/09/2019

EUR25498.426343.21

GBP28642.9629101.61

USD2316523285

Giá vàng

Thời tiết