Lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

QPTD -Thứ Ba, 16/08/2022, 07:53 (GMT+7)
Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành, lực lượng vũ trang Tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Hòa Bình giàu về kinh tế, vững về chính trị, phát triển về văn hóa và xã hội, mạnh về quốc phòng và an ninh.

Bình Dương tập trung nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

Bình Dương tập trung nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

QPTD -Thứ Hai, 15/08/2022, 08:35 (GMT+7)
Những kết quả đạt được về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Tỉnh trong thời gian qua, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cơ sở quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Công binh 279

Hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Công binh 279

QPTD -Thứ Tư, 10/08/2022, 08:09 (GMT+7)
Cùng với triển khai, thực hiện tốt các mặt công tác, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, sát thực tiễn, hiệu quả cao.

Lữ đoàn Thông tin 601 nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Lữ đoàn Thông tin 601 nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

QPTD -Thứ Hai, 08/08/2022, 08:07 (GMT+7)
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Lữ đoàn đã tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; trong đó, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, được Đơn vị hết sức coi trọng, tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước

Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước

QPTD -Thứ Năm, 04/08/2022, 08:37 (GMT+7)
Gần 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với những sự kiện lịch sử oanh liệt của Đảng và nhân dân ta trong suốt thế kỷ XX. Đồng chí là tấm gương cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Không thể phủ nhận, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Không thể phủ nhận, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

QPTD -Thứ Năm, 28/07/2022, 08:45 (GMT+7)
Đồng bào Khmer Nam Bộ là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; luôn phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, cùng đồng bào cả nước thực hiện công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo, xây dựng vững mạnh toàn diện, không thế lực nào có thể phủ nhận và phá hoại được.

Chính sách đối với người có công luôn được quan tâm nhất quán, thường xuyên

Chính sách đối với người có công luôn được quan tâm nhất quán, thường xuyên

QPTD -Thứ Hai, 25/07/2022, 07:37 (GMT+7)
Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng luôn chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của nước ta. Đó là chính sách đặc biệt, thực hiện cho những đối tượng đặc biệt, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, tiếp nối truyền thống tốt đẹp và đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc.

Huyện Yên Phong thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Huyện Yên Phong thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

QPTD -Thứ Sáu, 22/07/2022, 10:20 (GMT+7)
Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, Huyện chú trọng thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, với nhiều nội dung, biện pháp đồng đều, vững chắc; trong đó, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh là một trong những nội dung trọng tâm

Nhân văn Hồ Chí Minh qua lời dạy "Thương binh tàn nhưng không phế"

Nhân văn Hồ Chí Minh qua lời dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”

QPTD -Thứ Tư, 20/07/2022, 08:03 (GMT+7)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương vô hạn và sự trân quý cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với thương binh, liệt sĩ. Người là tấm gương sáng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thương binh, liệt sĩ. Đó cũng chính là thể hiện rõ nét nhất về tính nhân bản, nhân đạo và nhân văn trong di sản tư tưởng của Người.

Kinh nghiệm tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở Sư đoàn Phòng không 377

Kinh nghiệm tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở Sư đoàn Phòng không 377

QPTD -Thứ Ba, 19/07/2022, 17:53 (GMT+7)
Sư đoàn xác định: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ hiện nay là một nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp. Bởi, thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này sẽ góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị - cơ sở nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu để Sư đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền; cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.