Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương

QPTD -Thứ Tư, 23/05/2018, 13:43 (GMT+7)
Ngày 21-5-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27-NQ/TW). Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

QPTD -Thứ Hai, 21/05/2018, 07:55 (GMT+7)
Ngày 19-5-2018, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW). Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết...

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

QPTD -Thứ Bảy, 12/05/2018, 23:38 (GMT+7)
Ngày 12-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII

QPTD -Thứ Ba, 08/05/2018, 08:21 (GMT+7)
Sáng 07-5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu...

Khai mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

QPTD -Thứ Hai, 07/05/2018, 13:52 (GMT+7)
Sáng 7-5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị...

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

QPTD -Chủ Nhật, 18/03/2018, 08:51 (GMT+7)
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin,...

Việt Nam-Cam-pu-chia thông qua 16 điểm về hợp tác biên giới

Việt Nam-Cam-pu-chia thông qua 16 điểm về hợp tác biên giới

QPTD -Thứ Năm, 29/10/2015, 08:44 (GMT+7)
Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Cam-pu-chia lần thứ 8 đã được tổ chức ngày 27-28-10 tại Thành phố Hồ Chí Minh,...

Chủ nghĩa yêu nước -‒ động lực chính của Cách mạng Tháng Tám

Chủ nghĩa yêu nước -‒ động lực chính của Cách mạng Tháng Tám

QPTD -Thứ Sáu, 14/08/2015, 14:42 (GMT+7)
Cách mạng Tháng Tám là cuộc nổi dậy của tất thảy những người Việt Nam yêu nước, được tổ chức, đoàn kết, thống nhất dưới ngọn cờ giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương. Bằng sức mạnh của cả dân tộc, sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, nhân dân ta đã làm nên kỳ tích: lật đổ chính quyền Nhà nước thực dân - phong kiến, lập ra nhà nước dân chủ nhân dân.

Chủ nghĩa yêu nước -‒ động lực chính của Cách mạng Tháng Tám

Chủ nghĩa yêu nước -‒ động lực chính của Cách mạng Tháng Tám

QPTD -Thứ Sáu, 14/08/2015, 14:42 (GMT+7)
Cách mạng Tháng Tám là cuộc nổi dậy của tất thảy những người Việt Nam yêu nước, được tổ chức, đoàn kết, thống nhất dưới ngọn cờ giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương. Bằng sức mạnh của cả dân tộc, sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, nhân dân ta đã làm nên kỳ tích: lật đổ chính quyền Nhà nước thực dân - phong kiến, lập ra nhà nước dân chủ nhân dân.

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình hiện nay

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình hiện nay

QPTD -Thứ Năm, 06/11/2014, 22:08 (GMT+7)
Trước yêu cầu mới của tình hình, nhiệm vụ, công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xứng đáng là cầu nối giữa “ý Đảng” với “lòng dân”, phát huy sức dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương
Ngày 21-5-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp (Nghị quyết số 27-NQ/TW). Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 04:27 - 25/05/2018

EUR26464.7526781.1

GBP30080.3330562.52

USD2274022810

Giá vàng

Cập nhật : 15:47 - 24/05/2018

HCMSJC36.54036.700
Hà NộiSJC36.54036.720
Đà NẵngSJC36.54036.720

Thời tiết