Tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng tươi sáng của dân tộc

Tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng tươi sáng của dân tộc

QPTD -Thứ Sáu, 20/11/2020, 06:57 (GMT+7)
Ngày 19/11/2020, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị:

Bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh kinh tế trong tình hình mới

Bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh kinh tế trong tình hình mới

QPTD -Thứ Sáu, 10/07/2020, 09:57 (GMT+7)
Sáng 9/7/2020, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG) và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế (ANKT) trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc

QPTD -Thứ Sáu, 24/04/2020, 07:59 (GMT+7)
Ngày 23-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về tình hình, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, ổn định phát triển kinh tế-xã hội và một số nội dung quan trọng khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

QPTD -Thứ Bảy, 24/11/2018, 09:09 (GMT+7)
Ngày 23-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

QPTD -Thứ Bảy, 10/12/2016, 20:51 (GMT+7)
Sáng 09-12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch thực hiện...

Bế mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Bế mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

QPTD -Thứ Năm, 21/04/2016, 07:50 (GMT+7)
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh tiếp tục khẳng định, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa mở đầu và định hướng cho đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân...

Khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

QPTD -Thứ Ba, 19/04/2016, 14:24 (GMT+7)
Sáng 19-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự, phát biểu chỉ đạo và khai mạc Hội nghị...

Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai phương hướng, quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII

Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai phương hướng, quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII

QPTD -Thứ Sáu, 29/05/2015, 09:02 (GMT+7)
Sáng 28-5, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII,...

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng

QPTD -Thứ Sáu, 30/01/2015, 10:02 (GMT+7)
Sáng 29-01, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc, tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015,...

Hội nghị quán triệt Chỉ thị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Hội nghị quán triệt Chỉ thị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ

QPTD -Thứ Năm, 23/10/2014, 08:23 (GMT+7)
Ngày 22-10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Chiều 27-4, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 14:47 - 17/05/2021

EUR27,116.3228,532.95

GBP31,681.0833,004.38

USD22,910.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:58 - 17/05/2021

HCMSJC56.05056.400
Hà NộiSJC56.05056.420
Đà NẵngSJC56.05056.420