Học viện Phòng không - Không quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Học viện Phòng không - Không quân đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

QPTD -Thứ Hai, 15/07/2019, 14:57 (GMT+7)
Nhận thức rõ đội ngũ cán bộ, giảng viên là yếu tố có ý nghĩa quyết định để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nên Học viện coi trọng xây dựng và chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục để có số lượng, cơ cấu hợp lý, phẩm chất tốt, trình độ, năng lực, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Học viện Phòng không - Không quân xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao

Học viện Phòng không - Không quân xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao

QPTD -Thứ Hai, 16/07/2018, 11:45 (GMT+7)
Học viện đã xây dựng và tích cực triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020”; Đề án “Kiện toàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo”, nhằm chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có số lượng và cơ cấu hợp lý...

Học viện Phòng không - Không quân làm theo lời Bác

Học viện Phòng không - Không quân làm theo lời Bác

QPTD -Thứ Năm, 14/07/2016, 09:24 (GMT+7)
Ở Học viện Phòng không - Không quân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi người, mỗi tổ chức. Điều đó đã và đang thiết thực tạo chuyển biến toàn diện, hiệu quả các mặt công tác...

Học viện Phòng không - Không quân tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

Học viện Phòng không - Không quân tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo

QPTD -Thứ Ba, 16/02/2016, 08:02 (GMT+7)
Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo là mục tiêu xuyên suốt của Học viện Phòng không - Không quân trong quá trình xây dựng và phát triển. Để đáp ứng yêu cầu đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện là yếu tố quyết định, đảm bảo cho Học viện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ,...

Học viện Phòng không - Không quân đổi mới công tác giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng hiện đại

Học viện Phòng không - Không quân đổi mới công tác giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân chủng hiện đại

QPTD -Thứ Hai, 13/07/2015, 15:56 (GMT+7)
Để xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân tiến thẳng lên hiện đại, cùng với đẩy mạnh đầu tư trang bị các loại vũ khí, khí tài hiện đại, công tác đào tạo xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, toàn diện, đủ khả năng khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài có vai trò đặc biệt quan trọng,...

Xây dựng Học viện Phòng không - Không quân "Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại"

Xây dựng Học viện Phòng không - Không quân “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại”

QPTD -Thứ Ba, 15/07/2014, 09:30 (GMT+7)
Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy truyền thống, xây dựng Học viện PK-KQ “Cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại” nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GD-ĐT cán bộ trong tình hình mới,...

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Học viện Phòng không - Không quân tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Học viện Phòng không - Không quân tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

QPTD -Thứ Năm, 04/07/2013, 15:43 (GMT+7)
Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo là vấn đề xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng bộ Học viện Phòng không - Không quân. Đây cũng là một nội dung trọng tâm nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Đảng bộ Học viện.

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 17:43 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng gửi đến bạn đọc Tổng mục lục Tạp chí năm 2012

Tổ chức, bảo đảm tác chiến điện tử trong tình hình mới

Tổ chức, bảo đảm tác chiến điện tử trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 11/10/2012, 08:44 (GMT+7)
Sáng ngày 10-10-1972, tại Học viện Phòng không – Không quân, Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu) và Học viện Phòng không - Không quân đã phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tổ chức và bảo đảm tác chiến điện tử cho các lực lượng Phòng không – Không quân trong tình hình mới”.

Học viện Phòng không - Không quân đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Học viện Phòng không - Không quân đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 20/02/2012, 11:39 (GMT+7)
Để chủ trương đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, PB,GDPL đi vào cuộc sống, điều đòi hỏi trước hết đối với lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Học viện là phải dành sự quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, PB,GDPL sát với tình hình, thực tiễn của từng đơn vị .

Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh "Gương mẫu, tiêu biểu", lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
ừ ngày 27 đến ngày 30/9/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương dự, chỉ đạo và có bài phát biểu tại Đại hội.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết