Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

QPTD -Thứ Ba, 27/07/2021, 09:20 (GMT+7)
Ngày 24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP về “Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng”. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2021.

Con đường cứu nước của Bác - Mục tiêu, lý tưởng của Đảng

Con đường cứu nước của Bác - Mục tiêu, lý tưởng của Đảng

QPTD -Thứ Năm, 03/06/2021, 09:22 (GMT+7)
Cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga - con đường cách mạng vô sản. Con đường đó được Người khẳng định rõ ràng trong những văn kiện thông qua tại Hội nghị hợp nhất ngày 03/02/1930 “làm tư sản dân quyền cách mệnh và thổ địa cách mệnh để đi tới xã hội cộng sản”.

Nghệ thuật xây dựng thế trận phản công đánh bại cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ty năm 1967

Nghệ thuật xây dựng thế trận phản công đánh bại cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ty năm 1967

QPTD -Thứ Năm, 29/04/2021, 09:27 (GMT+7)
Năm 1967, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Miền, quân và dân ta đánh bại cuộc hành quân Gian-xơn Xi-ty của địch. Chiến thắng khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo về đường lối chiến tranh nhân dân và sự phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam, nổi bật là nghệ thuật xây dựng thế trận phản công.

Khát vọng Việt Nam - Khát vọng phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước

Khát vọng Việt Nam - Khát vọng phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước

QPTD -Thứ Năm, 11/02/2021, 07:40 (GMT+7)
Khát vọng Việt Nam đã và đang là nguồn cảm hứng, thúc giục ý chí và hoài bão lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước từ nay đến giữa thế kỷ XXI.

Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2020, định hướng năm 2021

Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2020, định hướng năm 2021

QPTD -Thứ Năm, 14/01/2021, 15:05 (GMT+7)
Với quyết tâm chính trị cao, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trương không để đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc phòng với các nước cũng như việc triển khai các kế hoạch, hoạt động quân sự, quốc phòng trong năm Việt Nam đảm nhiệm “vai trò kép” là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Xây dựng Đảng là vấn đề then chốt

Xây dựng Đảng là vấn đề then chốt

QPTD -Thứ Năm, 17/09/2020, 18:34 (GMT+7)
Đại hội XIII của Đảng sẽ tổng kết hơn 90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới, với những thành công, kinh nghiệm về xây dựng Đảng. Trước yêu cầu mới hiện nay, cần phải tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Sự lãnh đạo của Đảng trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám

Sự lãnh đạo của Đảng trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám

QPTD -Thứ Tư, 12/08/2020, 07:36 (GMT+7)
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam là một trong những cuộc cách mạng điển hình nhất trong lịch sử thế giới hiện đại ở thế kỷ XX, chỉ sau Cách mạng Tháng Mười Nga, năm 1917. Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam được dẫn dắt bởi thiên tài tư tưởng và tổ chức của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng cách mạng chân chính do Người sáng lập và rèn luyện đã đưa dân tộc Việt Nam tới kỷ nguyên độc lập, tự do, mở ra thời đại mới cho sự phát triển của dân tộc ta.

Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao giữ nước của các triều đại phong kiến Việt Nam

Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao giữ nước của các triều đại phong kiến Việt Nam

QPTD -Thứ Sáu, 13/03/2020, 13:15 (GMT+7)
Đấu tranh ngoại giao là một trong những nội dung quan trọng, xuyên suốt chiều dài lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, góp phần giữ yên bờ cõi, bảo vệ nền độc lập, khẳng định chủ quyền quốc gia. Đây là những bài học quý vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Quốc phòng gặp mặt Người có công với cách mạng tỉnh Bình Dương

Bộ Quốc phòng gặp mặt Người có công với cách mạng tỉnh Bình Dương

QPTD -Thứ Năm, 31/10/2019, 17:57 (GMT+7)
Hiện nay, hằng tháng Tỉnh đang chi trả trợ cấp cho khoảng 8.000 người với số tiền trên 14,5 tỷ đồng. Với nỗ lực và quyết tâm cao, hiện 99,92% Người có công với cách mạng trên địa bàn Tỉnh có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; 100% xã, phường, thị trấn giữ vững danh hiệu xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và Người có công

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình cầu truyền hình 50 năm thực hiện Di chúc của Bác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình cầu truyền hình 50 năm thực hiện Di chúc của Bác

QPTD -Thứ Hai, 02/09/2019, 08:06 (GMT+7)
Nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 01-9, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình trực tiếp "Bài ca kết đoàn" tại 4 điểm cầu

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia năm 2020
Tối 24/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV năm 2020. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ trao Giải trang trọng này.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:57 - 25/10/2021

EUR25,834.0427,258.10

GBP30,546.0631,822.29

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:39 - 25/10/2021

HCMSJC57.55058.250
Hà NộiSJC57.55058.270
Đà NẵngSJC57.55058.270