Kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Pháo phòng không 226

Kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Pháo phòng không 226

QPTD -Thứ Hai, 20/02/2017, 08:52 (GMT+7)
Một là, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tạo cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Đây là nhân tố cốt lõi, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...

Một số giải pháp tăng cường công tác rèn luyện kỷ luật ở Sư đoàn Phòng không 377

Một số giải pháp tăng cường công tác rèn luyện kỷ luật ở Sư đoàn Phòng không 377

QPTD -Thứ Hai, 20/02/2017, 08:52 (GMT+7)
Thấu suốt quan điểm: “kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”, nhân tố quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chú trọng tăng cường công tác rèn luyện kỷ luật bộ đội, coi đó là một trọng tâm, tạo tiền đề nâng cao sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn...

Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh

Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 13/02/2017, 09:06 (GMT+7)
Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh đã lưu lại cho các thế hệ người Việt Nam yêu nước và nhân dân thế giới những dấu ấn rất đặc biệt. Đó là giá trị trường tồn của văn hóa Việt, trong các bước phát triển của dân tộc Việt Nam cũng như nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh là phong cách ứng xử của một nhà văn hóa kiệt xuất,...

Toàn quân đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới

Toàn quân đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới

QPTD -Thứ Hai, 13/02/2017, 08:59 (GMT+7)
Cải cách tư pháp là một trong những mặt công tác trọng tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với Quân đội, làm tốt công tác này sẽ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gặp mặt báo chí đầu Xuân Đinh Dậu 2017

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gặp mặt báo chí đầu Xuân Đinh Dậu 2017

QPTD -Thứ Bảy, 11/02/2017, 11:16 (GMT+7)
Sáng 10-02, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức buổi Gặp mặt báo chí đầu Xuân Đinh Dậu 2017,...

Sư đoàn 10 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Sư đoàn 10 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

QPTD -Thứ Năm, 09/02/2017, 07:52 (GMT+7)
Những năm qua, Sư đoàn đã phát huy truyền thống “Đoàn kết - thống nhất - kiên cường - quyết thắng”, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...

Lữ đoàn 950 triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Lữ đoàn 950 triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

QPTD -Thứ Năm, 09/02/2017, 07:52 (GMT+7)
Phát huy những kết quả và kinh nghiệm có được trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), hiện nay, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 950 tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội năm 2017

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội năm 2017

QPTD -Thứ Hai, 06/02/2017, 17:13 (GMT+7)
Để phát huy vai trò của công tác đảng, công tác chính trị, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, của Quân ủy Trung ương và nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2017, Tổng cục Chính trị đã xác định những trọng tâm công tác để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trong toàn quân lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện...

Thanh niên Quân đội 65 năm tiến bước dưới cờ Đảng

Thanh niên Quân đội 65 năm tiến bước dưới cờ Đảng

QPTD -Thứ Hai, 06/02/2017, 17:13 (GMT+7)
Theo Quyết định 1034/QĐ-CT, ngày 20-6-2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 08-02-1952 (ngày thành lập Chi đoàn Cứu quốc đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam) là Ngày truyền thống của Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định quá trình xây dựng, trưởng thành và những đóng góp to lớn của Thanh niên Quân đội trong suốt 65 năm qua...

Lữ đoàn 972 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện

Lữ đoàn 972 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện

QPTD -Thứ Hai, 06/02/2017, 17:13 (GMT+7)
Trước hết, Lữ đoàn chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội đối với nhiệm vụ huấn luyện. Đặc biệt, trong điều kiện, trang bị, khí tài của Đơn vị có hạn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, việc nâng cao chất lượng huấn luyện có ý nghĩa quan trọng đối với sức mạnh sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Lữ đoàn...

Thư chúc Tết Xuân Đinh Dậu – 2017 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Nhân dịp năm mới 2017 và đón Tết cổ truyền Đinh Dậu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết