Chỉ dẫn của V.I. Lênin về xây dựng Đảng Mác xít kiểu mới và ý nghĩa trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Chỉ dẫn của V.I. Lênin về xây dựng Đảng Mác xít kiểu mới và ý nghĩa trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

QPTD -Thứ Ba, 26/01/2021, 08:41 (GMT+7)
Bảo vệ và kế thừa di sản lý luận của C. Mác và Ph. Ăngghen về xây dựng chính đảng độc lập của giai cấp vô sản, V.I. Lênin - lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân đã kiên trì cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với mưu đồ thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản

V.I. Lênin bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác

V.I. Lênin bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác

QPTD -Thứ Tư, 15/04/2020, 10:08 (GMT+7)
Giống như C. Mác và Ph. Ăngghen ở thế kỷ XIX, V.I. Lênin đã xuất hiện trong thế kỷ XX với tư cách là một nhà bác học vĩ đại nhất trong cách mạng và nhà cách mạng vĩ đại nhất trong khoa học. Ông không chỉ là người kế tục trung thành học thuyết khoa học, cách mạng của C. Mác và Ph. Ăngghen mà còn bổ sung, phát triển toàn diện học thuyết Mác, nâng nó lên tầm cao mới,..

Quan điểm của C. Mác về chiến tranh

Quan điểm của C. Mác về chiến tranh

QPTD -Thứ Bảy, 05/05/2018, 12:35 (GMT+7)
Nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng, quan điểm của C. Mác về chiến tranh để vận dụng, phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng là rất cần thiết,...

Di sản tư tưởng của C. Mác - giá trị và sức sống trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Di sản tư tưởng của C. Mác - giá trị và sức sống trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

QPTD -Thứ Sáu, 04/05/2018, 08:12 (GMT+7)
Vào đầu những năm 40 của thế kỷ XIX, C. Mác đã sáng tạo ra hệ tư tưởng cách mạng, khoa học, tiến bộ; là ngọn đèn pha soi sáng con đường cách mạng cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới, vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay...

Sức sống của Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội

Sức sống của Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội

QPTD -Thứ Năm, 03/05/2018, 09:19 (GMT+7)
Từ khi chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào thoái trào, Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội của C. Mác trở thành một trọng điểm để các thế lực chống chủ nghĩa xã hội phê phán, đả kích; song, không phủ nhận được bản chất khoa học, cách mạng của Học thuyết này,...

Tư tưởng của C. Mác mãi trường tồn

Tư tưởng của C. Mác mãi trường tồn

QPTD -Thứ Tư, 02/05/2018, 15:57 (GMT+7)
C. Mác là một nhà khoa học cách mạng. Tư tưởng khoa học, cách mạng của Ông không hề bị “lỗi thời” như một số kẻ xuyên tạc, mà luôn tràn đầy sinh lực, mãi trường tồn cùng nhân loại trong sự nghiệp giải phóng con người,...

"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" với kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” với kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

QPTD -Thứ Tư, 21/02/2018, 14:16 (GMT+7)
Với bản chất khoa học, cách mạng, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do C. Mác và Ph. Ăng-ghen soạn thảo đã trở thành một trong những tác phẩm “gối đầu giường” của những người cộng sản,...

"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" báo trước cái kết tất yếu diệt vong của chủ nghĩa tư bản

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” báo trước cái kết tất yếu diệt vong của chủ nghĩa tư bản

QPTD -Thứ Tư, 21/02/2018, 07:03 (GMT+7)
Tháng 02-1848 “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do C. Mác và Ph. Ăng-ghen soạn thảo lần đầu tiên được xuất bản. Đây không những là một văn kiện có tính lịch sử mà còn là ngọn đuốc soi đường cho cả hiện tại và tương lai,...

"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

QPTD -Thứ Bảy, 17/02/2018, 11:51 (GMT+7)
“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là một trong những tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Những nguyên lý mà C. Mác và Ph. Ăng- ghen trình bày trong tác phẩm là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đồng thời, là ngọn đuốc soi sáng con đường cách mạng Việt Nam...

Không thể bác bỏ học thuyết kinh tế Mác – Lê-nin

Không thể bác bỏ học thuyết kinh tế Mác – Lê-nin

QPTD -Thứ Năm, 22/06/2017, 08:36 (GMT+7)
Trước sự biến động nhanh của tình hình kinh tế và chính trị thế giới những thập kỷ gần đây, cộng với sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, một số người, nhất là học giả phương Tây cho rằng, Học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác không còn đúng nữa, đã lỗi thời và chủ nghĩa tư bản hiện đại đã thay đổi bản chất. Có đúng vậy không? Hay họ đã nhầm có dụng ý...

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620