Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 19/05/2022, 14:29 (GMT+7)
Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), sáng 19/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh bài học về phát huy tinh thần cách mạng tiến công

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh bài học về phát huy tinh thần cách mạng tiến công

QPTD -Thứ Sáu, 22/04/2022, 07:26 (GMT+7)
Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố; trong đó và trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự, cùng nghệ thuật chỉ đạo, điều hành chiến tranh cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng,...

Nghệ thuật tạo và nắm thời cơ trong Chiến dịch Huế - Đà Nẵng năm 1975

Nghệ thuật tạo và nắm thời cơ trong Chiến dịch Huế - Đà Nẵng năm 1975

QPTD -Thứ Hai, 21/02/2022, 08:06 (GMT+7)
Chiến dịch tiến công Huế - Đà Nẵng đã phá sản âm mưu co cụm chiến lược của quân ngụy tại khu vực Duyên hải miền Trung và làm thay đổi cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào con đường cách mạng đã lựa chọn.

Củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào con đường cách mạng đã lựa chọn.

QPTD -Thứ Năm, 17/02/2022, 09:42 (GMT+7)
Ngay sau khi cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc, nhiều ý kiến khẳng định, với ngôn từ dễ hiểu cùng những luận cứ sâu sắc, sự phân tích toàn diện lý luận và thực tiễn, các bài viết của Tổng Bí thư đã củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vững tin vào con đường cách mạng đã lựa chọn. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu một số ý kiến về vấn đề này.

Các địa phương tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

Các địa phương tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

QPTD -Thứ Tư, 16/02/2022, 15:29 (GMT+7)
Sáng 16/02, các địa phương trên cả nước đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022, tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Buổi lễ năm nay được các địa phương tổ chức đúng nghi lễ, trang trọng, nhanh gọn và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

 "Học đánh cờ" – nét đặc sắc của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

 “Học đánh cờ” – nét đặc sắc của tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 14/02/2022, 15:06 (GMT+7)
Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh - bộ phận hợp thành Tư tưởng của Người - có nội hàm rất rộng, phong phú, biểu hiện ở nhiều giác độ, nhất là trong các văn bản chỉ đạo, bài nói, bài viết về quân sự hoặc liên quan đến quân sự của Người.

Cà Mau đẩy mạnh giáo dục quốc phòng và an ninh

Cà Mau đẩy mạnh giáo dục quốc phòng và an ninh

QPTD -Thứ Năm, 10/02/2022, 08:25 (GMT+7)
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này; trong đó, đẩy mạnh giáo dục quốc phòng và an ninh.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

QPTD -Thứ Sáu, 04/02/2022, 10:14 (GMT+7)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là một Đảng chân chính cách mạng, “làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”1 là nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, vận dụng vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2022

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2022

QPTD -Thứ Tư, 02/02/2022, 08:49 (GMT+7)
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2022), Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết của các tác giả: Đại tướng PHAN VĂN GIANG “Toàn quân chủ động triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022”; Thượng tướng ĐỖ CĂN “Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới”; VŨ VĂN HIỀN “Đảng Cộng sản Việt Nam với việc tạo dựng cơ đồ đất nước”; MẠCH QUANG THẮNG “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới” và nhiều bài viết của các tác giả khác.

Toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19

Toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19

QPTD -Thứ Sáu, 14/01/2022, 09:17 (GMT+7)
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với quan điểm vừa tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực, chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
Sáng 23/5, tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể theo hình thức tập trung. Phiên khai mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.