Cục Bảo vệ an ninh Quân đội đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

Cục Bảo vệ an ninh Quân đội đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba

QPTD -Thứ Sáu, 17/07/2020, 15:36 (GMT+7)
Sáng 17/7, tại Hà Nội, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục Bảo vệ an ninh Quân đội và ngành Bảo vệ an ninh Quân đội (20/7/1950 – 20/7/2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Ba.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 7-2010

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 7-2010

QPTD -Thứ Ba, 23/08/2011, 23:34 (GMT+7)

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 7-2010

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 7-2010

QPTD -Thứ Sáu, 18/02/2011, 02:31 (GMT+7)
-   Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh - Hợp tác quốc phòng ASEAN và tiến trình hiện thực hóa cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). -   Thiếu tướng Nguyễn Vĩnh Phú - Ngành Hậu cần Quân đội trước yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. -   Thiếu tướng Vũ Hữu Luận - Nâng cao hiệu quả công tác thương binh, liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội. Tiến tới Đại hội XI của Đảng -   PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc - Thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới. -   TS. Nguyễn Viết Hiển - Nền văn hoá mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh -   Thiếu tướng Lê Việt Hòe - Thực hiện phong trào thi đua \Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy\ ở Quân chủng Phòng không - Không quân. -   Đại tá Vũ Văn Đức - Cuộc vận động với mục tiêu xây dựng Đảng bộ Học viện Hậu cần trong sạch, vững mạnh. -   Đại tá Đinh Xuân Thế  - Thực hiện Cuộc vận động gắn với xây dựng các điển hình tiên tiến ở lực lượng Cảnh sát biển.   Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH,HĐH -   Trung tướng Lương Cường - Tăng cường công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang Quân khu 3. -   Trung tướng Lê Hữu Đức - Xây dựng Bộ đội Tên lửa phòng không vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. -   Nguyễn Công Ngọ  - Bắc Ninh đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. -   Thiếu tướng Phạm Chân Lý - Nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo phương thức mới. -   Khắc Thường - Hồng Lâm - Đình Kháng - Vì sự bình yên và phát triển của vùng biển, đảo Đông Bắc Tổ quốc (Phần II: Lực lượng vũ trang với sự bình yên và phát triển của vùng biển, đảo Đông Bắc Tổ quốc).   Quân sự nước ngoài -   Đức Lê  - Đôi nét về chính sách tuyển quân hiện nay của Trung Quốc. -   Đồng Đức - Tam giác Mỹ - Nga - Trung trong cục diện thế giới “đa cực” hiện nay. Vấn đề - Sự kiện -   Thanh Tâm - Vì sao họ lại cổ xúy rùm beng cho cái gọi là \đa đảng\ ở Việt Nam? -   Đại tá, TS. Nguyễn Đức Ngọc - Đấu tranh, làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch đối với quân đội trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm -   Thiếu tướng Lê Song Tiến - Cục Bảo vệ an ninh Quân đội trưởng thành cùng cách mạng. -   Đại tá Nguyễn Duy Nguyên - Mấy kinh nghiệm về xây dựng khu vực phòng thủ ở Hải Dương. -   Đại tá Đoàn Lương Khuệ - Bộ chỉ huy quân sự Quảng Bình phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân. -   Đại tá Bùi Chí Loan - Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện. -   Đại tá Nguyễn Doãn Anh - Mấy giải pháp  xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện  ở Đoàn B.01. -   Đại tá Phạm Đức Lâm - Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Đoàn B.95 - Kết quả và kinh nghiệm. -   Đại tá Lương Văn Mạnh - Đoàn B.27 thực hiện có hiệu quả dự án khu kinh tế-quốc phòng trên địa bàn biên giới Đông Bắc. -   Vũ Công Tiến - Thành phố Đà Lạt thực hiện tốt công tác quốc phòng thời kỳ mới. -     Đại tá Nguyễn Nam Điện - Công ty In Quân đội 2 năng động, sáng tạo, vượt khó trong thời kỳ hội nhập. Sinh hoạt tư tưởng -   Phiếm Đình - \Giấu mình\, biểu hiện của cơ hội, thực dụng. Giáo dục quốc phòng-an ninh - Giáo dục pháp luật trong quá trình CNH, HĐH đất nước -   Thiếu tướng, BS. Vũ Đăng Khiên  - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Học viện Quân y. -   Nguyễn Thanh Đạt - Huyện Hàm Thuận Bắc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo. Nghiên cứu - Trao đổi -   Đại tá TS. Vũ Công Quang - Bàn về tổ chức, xây dựng hệ thống thông tin trong khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố). -   Đại tá Nguyễn Công Khanh - Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự bị động viên ở Đoàn B.06. -  Thông tin về biển, đảo Việt Nam - Những nội dung cơ bản của Hiệp

Cục Bảo vệ an ninh Quân đội trưởng thành cùng cách mạng

Cục Bảo vệ an ninh Quân đội trưởng thành cùng cách mạng

QPTD -Thứ Sáu, 18/02/2011, 01:54 (GMT+7)
60 n ă m qua, đượ c s ự quan tâm lãnh đạ o, ch ỉ đạ o ch ặ t ch ẽ c ủ a Đả ng ủ y Quân s ự Trung ươ ng, Th ủ tr ưở ng B ộ Qu ố c phòng và Th ủ tr ưở ng T ổ ng c ụ c Chính tr ị , C ụ c B ả o v ệ an ninh (BVAN) Quân độ i đ ã không ng ừ ng đổ i m ớ i, nâng cao ch ấ t l ượ ng, hi ệ u qu ả công tác BVAN chính tr ị n ộ i b ộ , b ả o đả m cho quân độ i ta luôn trong s ạ ch, v ữ ng m ạ nh v ề chính tr ị , t ư t ưở ng và t ổ ch ứ c, hoàn thành xu ấ t s ắ c m ọ i nhi ệ m v ụ đượ c giao, góp ph ầ n b ả o đả m an ninh qu ố c gia, tr ậ t t ự , an toàn xã h ộ i . Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: Ch ủ độ ng b ả o v ệ mình, tích c ự c ti ế n công đị ch là v ấ n đề s ố ng còn c ủ a quân độ i cách m ạ ng , các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CB,CS), công nhân viên của Cục đã từng bước khắc phục khó khăn, củng cố lực lượng, hoàn thiện các mặt công tác, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đặt ra. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, công tác BVAN quân đội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng trong và ngoài quân đội, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động tình báo, gián điệp của địch cài cắm, móc nối với các phần tử thoái hóa, biến chất để phá hoại chính trị nội bộ Đảng, quân đội; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ trong chiến đấu, xây dựng hậu phương căn cứ địa cách mạng vững mạnh, bảo vệ an toàn Lãnh tụ, Bộ Tổng Tư lệnh - cơ quan đầu não của Cuộc kháng chiến. Sau năm 1954, Cục đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp đấu tranh, làm thất bại các âm mưu, hoạt động cài cắm nội gián của địch; đồng thời, đấu tranh có hiệu quả với các thế lực phản cách mạng; tham mưu cho Bộ Quốc phòng xây dựng hệ thống tổ chức cơ quan BVAN trong toàn quân; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn của Ngành, đáp ứng với tình hình nhiệm vụ và tích cực tham gia có hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, như: cải cách ruộng đất, xây dựng quân đội chính quy, hiện đại ở miền Bắc, để kịp thời chi viện lực lượng cho chiến trường miền Nam... Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhiều CB,CS, nhân viên của Cục đã trực tiếp tham gia chiến đấu trên các mặt trận, với các chiến dịch lớn, như: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, Chiến dịch Trị Thiên - Huế và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Cục đã xây dựng các phương án, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo bí mật, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội trong quá trình hoạt động cách mạng; bảo vệ an toàn “Tổng hành dinh” - Bộ Quốc phòng và thực hiện tốt nhiệm vụ đặc biệt, bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và giữ gìn lâu dài thi hài của Người. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta giành thắng lợi, nhưng các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu phá hoại thành quả cách mạng của nhân dân ta. Chúng dùng nhiều thủ đoạn chiến tranh tâm lý, hoạt động gián điệp, cài cắm, móc nối, lôi kéo, xây dựng lực lượng nhằm chống phá cách mạng nước ta. Với tinh thần kiên quyết tiến công địch, CB,CS, nhân viên của Cục đã phối hợp với các lực lượng BVAN quốc gia, đấu tranh làm thất bại kế hoạch \h ậ u chi ế n ” của các thế lực thù địch, phản động; đập tan các luận điệu chiến tranh tâm lý, hoạt động tình báo, gián điệp, góp phần củng cố vững chắc trận địa chính trị, tư tưởng trong quân đội. Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, sự chỉ đạo và giúp đỡ về nghiệp vụ của Bộ Công an, Cục và các cơ quan BVAN trong toàn quân đã không ngừng được củng cố, phát triển về mọi mặt. Đội ngũ CB,CS, nhân viên của Cục không ngừng được tôi luyện về ý chí, lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Công tác nghiên cứu lý luận nghiệp vụ chuyên ngành từng bước được tổng kết, ngày càng chu

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:53 - 04/03/2021

HCMSJC55.60056.000
Hà NộiSJC55.60056.020
Đà NẵngSJC55.60056.020