Tôn trọng thể chế chính trị của nhau - nền tảng của mối quan hệ Việt - Mỹ

Tôn trọng thể chế chính trị của nhau - nền tảng của mối quan hệ Việt - Mỹ

QPTD -Thứ Hai, 13/02/2017, 08:59 (GMT+7)
Hơn hai thập kỷ nay, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được những bước tiến tích cực và thực chất. Kết quả đó do nhiều nguyên nhân, song cơ bản nhất do hai bên tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Đây là cơ sở quan trọng để hai nước tiếp tục phát triển quan hệ trong thời gian tới.

Một chiêu trò cũ rích cản trở quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Một chiêu trò cũ rích cản trở quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

QPTD -Thứ Tư, 15/06/2016, 17:03 (GMT+7)
Tiến bộ xã hội đã và đang thúc đẩy các nước sống trong “ngôi nhà chung thế giới” giải quyết những vấn đề khác biệt theo xu hướng: “hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển”. Ấy vậy mà, những kẻ thâm thù với cách mạng Việt Nam lại dùng những “chiêu trò” cũ rích để cản trở sự phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ,...

Tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

QPTD -Thứ Sáu, 12/12/2014, 10:22 (GMT+7)
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau”1. Thấm nhuần lời dạy của Người, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân luôn đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và chiến đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay,...

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Đúng 8 giờ ngày 20/5/2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước cùng theo dõi.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:21 - 29/05/2020

HCMSJC48.50048.870
Hà NộiSJC48.50048.890
Đà NẵngSJC48.50048.890

Thời tiết