Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trong Quân đội

Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trong Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 08/10/2018, 13:36 (GMT+7)
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan tư pháp phát huy tinh thần đổi mới, tích cực nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm từng bước tinh gọn bộ máy, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2018

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2018

QPTD -Thứ Ba, 02/10/2018, 16:01 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 10-2018 trân trọng gửi tới bạn đọc bài viết của các tác giả: TRƯƠNG THỊ MAI  - Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới; Thượng tướng LÊ CHIÊM - Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trong Quân đội; Trung tướng TRẦN THÁI BÌNH - Quan điểm xây dựng sức mạnh tổng hợp của đất nước trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam và nhiều bài viết của các tác giả khác.

Toàn quân đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới

Toàn quân đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới

QPTD -Thứ Hai, 13/02/2017, 08:59 (GMT+7)
Cải cách tư pháp là một trong những mặt công tác trọng tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với Quân đội, làm tốt công tác này sẽ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2017

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 2-2017

QPTD -Thứ Hai, 06/02/2017, 08:27 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 2-2017, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết của Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG “Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội năm 2017”; Thượng tướng LÊ CHIÊM “Toàn quân đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới”. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng bí thư Trường Chinh (09-02-1907 - 09-02-2017), tác giả NGUYỄN XUÂN TRUNG có bài “Đồng chí Trường Chinh - người thực hành và phát triển xuất sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”,... cùng nhiều bài viết của các tác giả khác.

Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cải cách tư pháp trong Quân đội

Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cải cách tư pháp trong Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 13/07/2015, 15:56 (GMT+7)
Những năm qua, tiến trình cải cách tư pháp nói chung, trong Quân đội nói riêng được đẩy mạnh, đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”,...

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 7-2015

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 7-2015

QPTD -Thứ Năm, 02/07/2015, 11:30 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 7-2015 trân trọng đăng bài viết của các tác giả Thượng tướng Mai Quang Phấn “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh “Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cải cách tư pháp trong Quân đội”, Lê Hữu Nghĩa “Tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tình hình mới” … và các tác giả khác.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp trong Quân đội

Đẩy mạnh cải cách tư pháp trong Quân đội

QPTD -Thứ Hai, 17/11/2014, 13:40 (GMT+7)
Công tác tư pháp có vị trí quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng cải cách tư pháp, đảm bảo cho công tác này thực hiện tốt chức năng, theo kịp sự phát triển của đời sống xã hội,....

Cơ sở chế định cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp

Cơ sở chế định cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp

QPTD -Thứ Hai, 25/08/2014, 14:31 (GMT+7)
Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách Tư pháp đến năm 2020, xác định: “Trước mắt, thực hiện mô hình tổ chức cơ quan điều tra theo pháp luật hiện hành. Nghiên cứu chuẩn bị mọi điều kiện để tiến tới tổ chức lại các cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối”. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện việc tổ chức cơ quan điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp,...

Phiên họp thứ 13 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Phiên họp thứ 13 Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

QPTD -Thứ Năm, 19/12/2013, 13:20 (GMT+7)
Sáng ngày 18-12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp thứ 13 cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới

QPTD -Thứ Tư, 05/09/2012, 02:17 (GMT+7)
Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là một chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới, được thể chế hóa tại Điều 2 của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001): “Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Nguyên tắc tổ chức, phân công quyền lực nhà nước được xác định: “... là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Đúng 8 giờ ngày 20/5/2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân cả nước cùng theo dõi.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:37 - 23/05/2020

HCMSJC48.45048.900
Hà NộiSJC48.45048.920
Đà NẵngSJC48.45048.920

Thời tiết