Quân đội nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới

Quân đội nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 30/07/2020, 16:42 (GMT+7)
Ngày 25/02/2010, Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Quyết định số 290-QĐ/TW về Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị (Quyết định số 290). Sau 10 năm thực hiện đã khẳng định được ý nghĩa và tầm quan trọng của Quy chế. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện Quy chế, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Quân đội.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 13/10/2016, 13:34 (GMT+7)
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân vận của Quân đội trước yêu cầu, tình hình mới, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tạo bước đột phá, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, tiến hành đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp...

Nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh

Nâng cao chất lượng công tác dân vận của Quân đội trên địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh

QPTD -Thứ Năm, 14/07/2016, 09:24 (GMT+7)
Các địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh có vị trí chiến lược trong thế trận phòng thủ của cả nước và khu vực; đồng thời, là nơi các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” và những khó khăn trong đời sống xã hội để chống phá ta. Vì thế, thực hiện tốt công tác dân vận trên địa bàn này, là nhiệm vụ thường xuyên...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

QPTD -Thứ Ba, 13/10/2015, 08:06 (GMT+7)
Điểm nổi bật của công tác dân vận trong Quân đội thời gian qua là đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc...

Công tác vận động quần chúng của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám và vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận của Quân đội hiện nay

Công tác vận động quần chúng của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám và vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận của Quân đội hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 10/08/2015, 17:10 (GMT+7)
Một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đó là Đảng ta đã làm tốt công tác vận động, tập hợp quần chúng trong một mặt trận thống nhất, tạo sức mạnh to lớn cho cuộc Tổng khởi nghĩa. Bài học đó đến nay còn nguyên giá trị và cần được tiếp tục phát huy,...

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới

QPTD -Thứ Năm, 10/10/2013, 23:38 (GMT+7)
Nhận rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận (CTDV), những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả mặt công tác này,...

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 17:43 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng gửi đến bạn đọc Tổng mục lục Tạp chí năm 2012

Một số nội dung trọng tâm công tác dân vận của Quân đội trong tình hình hiện nay

Một số nội dung trọng tâm công tác dân vận của Quân đội trong tình hình hiện nay

QPTD -Thứ Hai, 15/10/2012, 03:02 (GMT+7)
Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hiện nay, để tiến hành tốt công tác dân vận, các đơn vị trong toàn quân cần nắm vững một số nội dung trọng tâm, làm cơ sở để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2012

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 10-2012

QPTD -Thứ Hai, 01/10/2012, 02:16 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng đăng bài viết quan trọng của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch: &;Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 ở cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ sở trong Đảng bộ Quân đội&;; bài viết của đồng chí Hà Thị Khiết về tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng… và các tác giả khác.

Báo chí cách mạng Việt Nam 95 năm đồng hành cùng dân tộc
Cách đây 95 năm, ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của Nhân dân ta.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:28 - 07/08/2020

HCMSJC60.75062.400
Hà NộiSJC60.75062.420
Đà NẵngSJC60.75062.420

Thời tiết