Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Công tác Tuyên giáo có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giáo dưỡng tinh thần, giác ngộ tư tưởng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Công tác Tuyên giáo có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giáo dưỡng tinh thần, giác ngộ tư tưởng

QPTD -Thứ Bảy, 01/08/2020, 11:48 (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, các văn nghệ sỹ, trí thức ngày nay phải luôn đề cao cảnh giác tinh thần đấu tranh trên mặt trận văn hóa tư tưởng để biết cách truyền cảm hứng, khơi gợi ý thức trong giới trẻ về cội nguồn, tổ tiên; về tinh thần, lý tưởng phụng sự quốc gia độc lập, tự cường, thịnh vượng... Đây cũng chính là sứ mạng mà ngành tuyên giáo, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phải chung tay gánh vác.

Yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên huấn ở các học viện, trường sĩ quan quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên huấn ở các học viện, trường sĩ quan quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Ba, 25/12/2018, 17:15 (GMT+7)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Tập trung thực hiện tốt 8 nội dung công tác Tuyên giáo năm 2015

Tập trung thực hiện tốt 8 nội dung công tác Tuyên giáo năm 2015

QPTD -Thứ Tư, 31/12/2014, 08:18 (GMT+7)
Năm 2015, toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục kiên định lập trường tư tưởng chính trị theo chủ nghĩa Mác ‒ Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo đảm tính chủ động và an toàn trên trận địa tư tưởng của Đảng; tiếp tục góp phần đẩy lùi những âm mưu, thủ đoạn phá hoại, chống phá Đảng, chống phá chế độ, bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình để phát triển bền vững đất nước.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới

QPTD -Thứ Hai, 05/08/2013, 16:48 (GMT+7)
Là một bộ phận quan trọng trong hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi ra đời đến nay, công tác Tuyên giáo luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; đóng góp xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

Tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

Tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

QPTD -Chủ Nhật, 27/01/2013, 02:27 (GMT+7)
Ngày 09-01, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

QPTD -Thứ Sáu, 10/02/2012, 03:46 (GMT+7)
Ngày 07-02-2012, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng đăng toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc này.

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2011)

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2011)

QPTD -Thứ Tư, 07/12/2011, 15:10 (GMT+7)
 Tổng mục lục tập hợp tất cả bài viết trong năm, theo chuyên mục và số Tạp chí đã đăng bài; giúp bạn đọc tiện tra cứu, khai thác thông tin và nhìn nhận tổng thể Tạp chí Quốc phòng toàn dân năm 2011.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 8-2011

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN số 8-2011

QPTD -Thứ Năm, 04/08/2011, 09:59 (GMT+7)
Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 8-2011 trân trọng đăng bài viết của các tác giả: Nguyễn Bắc Son, Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Trung tướng Tô Đình Phùng… và các tác giả khác.

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Đúng 09 giờ 00 ngày 20/10, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:13 - 21/10/2020

HCMSJC56.00056.500
Hà NộiSJC56.00056.520
Đà NẵngSJC56.00056.520

Thời tiết