Xây dựng Công nghiệp quốc phòng Việt Nam theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng

Xây dựng Công nghiệp quốc phòng Việt Nam theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng

QPTD -Thứ Năm, 19/11/2020, 14:34 (GMT+7)
 “Đẩy mạnh phát triển Công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng” là một nội dung trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. Đây là định hướng quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

Công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế

QPTD -Thứ Hai, 15/07/2013, 14:57 (GMT+7)
Hiện nay, hội nhập quốc tế về công nghiệp quốc phòng là một tất yếu khách quan nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng Việt Nam đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 9-2010

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Số 9-2010

QPTD -Thứ Tư, 24/08/2011, 16:44 (GMT+7)

Chính thức khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai trương vào chiều nay (22/1) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:29 - 25/01/2021

EUR27,218.7628,640.71

GBP30,771.1532,056.41

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 09:17 - 25/01/2021

HCMSJC55.90056.450
Hà NộiSJC55.90056.470
Đà NẵngSJC55.90056.470